Lastentarhanopettajien lisäkoulutus käynnistyy Oulussa syksyllä 2014

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa alkaa syksyllä 2014 erillinen lastentarhanopettajien lisäkoulutus. Koulutus käynnistyy Oulussa toista kertaa. Se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lisärahoituksen turvin.

Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Koulutukseen valittavat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Hakuaika koulutukseen on 28.8. - 12.9.2014.

Koulutukseen otetaan enintään 25 opiskelijaa, joilla odotetaan olevan suoritettuna kasvatusalan yliopisto-opintoja, mutta ei lastentarhanopettajan kelpoisuutta. Nopeutettu koulutus on kaksivuotinen. Opinnot käynnistyvät 10.12.2014. Tarkempia tietoja lisäkoulutuksen hausta ja valintaperusteista www-sivuilta http://www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat.  

Lisätietoja koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta:
Paula Loukkola, 0294 48 3654 (tavoitettavissa tiistai, keskiviikko, torstai)
Hennariikka Valppu-Paaso, 0294 48 3645
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Last updated: 27.8.2014