Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt: Tutkimussymposium 13.12.2017

Wednesday, December 13, 2017


KTK:n tutkimusyksikkö ”Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” järjestää tutkimussymposiumin 13.12. klo 9.15 – 16. Alla on symposiumin ohjelma.

Tervetuloa mukaan!

Raimo Kaasila


      

9.15  Opening: Raimo Kaasila (HU106)

9.30 – 11.00:  Three parallel sessions A, B and C

Session A (HU106), Chair: Eila Estola
   Katja Sutela:    Development of agency in embodied musical interaction for students with special educational needs
   Sonja Lutovac:    Methodological approaches in research on teacher identity in mathematics education – a review
   Minna Uitto & Erkki Lassila:    Living in the midst of beginning teachers’ stories: research results from EMOT-project

Session B (KTK112), Chair: Maija Lanas
   Taina Kyrönlampi & Henna Heinilä:    Lapsen esteettinen kokemus
   Maija Lanas:    Diskurssiivinen lähestymistapa haastavaan käyttäytymiseen
   Henna Nabb:    Lastentarhanopettajien identiteettikertomuksia merkityksellisistä musiikillista kokemuksista  

Session C (KTK215), Chair: Elina Viljamaa
   Elina Viljamaa:    "Puhuvaksi puhuvien pariin" - Kommunikaatiomaisema (inklusiivisessa) päiväkotiryhmässä
   Virve Keränen:    Kohti kosketuksen pedagogiikkaa - Lasten välinen kosketus päiväkodin arjen hetkissä
   Pirjo Suvilehto:    Vauvasanataidetta ja ponikontakteja


11.00 – 12.00: Lunch (at own expense)


12.00 – 13.30: Two parallel sessions D and E      

Session D (HU106), Chair: Raimo Kaasila
   Raimo Kaasila:    How to support future teachers’ professional identity in teacher education – a review of 40 studies
   Paulina Rautio:    Growing up in multispecies communities
   Audrey Paradis:    Relational teacher autonomy; towards a more socially bound and comprehensive understanding of teacher autonomy

Session E (KTK112), Chair: Anna-Maija Puroila
   Anna-Maija Puroila:    Päiväkotilasten kerrotut identiteetit
   Marja Ervasti:    ©omposing  Säveltämiskasvatuksen  mahdollisuudet osana uudistuvaa musiikkikasvatusta. Musiikilliset luovuudet ja oma tekijyys
   Maria Peltola:    Avoin tila ja ympäristön osiin kiinnittyminen opetuksessa ja kasvatuksessa


13.30 – 14.00: Coffee (near KTK112; research unit pays)


14.00 – 15.30: Two parallel sessions F and G

Session F (HU106), Chair: Juha Ojala
   Juha Ojala:    Music semiotics as framework for music education research
   Jaana Juutinen:    “Inside or outside? - Small stories about the politics of belonging in preschools”
   Anne Pellikka:    Inquiry based learning as an agent of change for pre-service elementary teachers’ conceptions of teaching and learning

Session G (KTK112), Chair: Marjatta Takala
   Marjatta Takala:    Internet-pohjainen opiskelu erityispedagogiikassa- Case kirjasto kokeilu
   Susanna Kinnunen:    Varhaiskasvatuksen laatu – hegemoninen kertomus?15.30 – 15.40: Closing 

Add to calendar

Back to events

Last updated: 7.12.2017