Tutkimusyksikön “Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” järjestämä tutkimussymposiumi 12.12.2018

Wednesday, December 12, 2018

Tutkimusyksikön “Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” järjestämä tutkimussymposiumi 12.12.2018. Tervetuloa!

Program / Symposium of the “TTEC” research unit, December 12 2018
10.00 – 11.30:  Two parallel sessions A, B
Session A (TA105) Chair: Raimo Kaasila
Erkki Lassila First-year student teachers imagining themselves in an inclusive classroom with gifted pupils
Ayako Shimada Seeing education as an existential opening – what do theories say about practice?
Marjo Mäntyjärvi Leaders’ stories of leadership in the context of ECE
Sonja Lutovac An opening to narrated failures
Session B (SÄ118) Chair: Maija Lanas
Jaana Juutinen & Riikka Kess Kurkotuksia kohti yhteenkuuluvuutta ja moninaisuutta - kohtaamisia nauhurin äärellä
Marjut Kokko Yksinopettamisesta yhteisopettajuuteen: yhteistoimintaa vertaisena
Henna Nabb Lastentarhaopettajien identiteettikertomuksia merkityksellisistä musiikillisista kokemuksista
11.30 – 12.30: Lunch (at own expense)
12.30 – 14.00: Two parallel sessions C and D   
Session C (TA105) Chair: Erkki Lassila
Anne Pellikka, Sonja 
Lutovac & Raimo Kaasila
What can teacher educators learn from pre-service elementary teachers’ views of inquiry-based teaching
Anna Vladimirova Children reading forest, forest writing children: Materialities of early childhood literacy practices as part of a more-than-human form
Katja Sutela Supporting students' development of agency through music-and-movement exercises in a special school music classroom
Maria Saari Reconstructing human-animal relations in the Anthropocene through critical animal pedagogies
Session D (SÄ118)  Chair: Anna-Maija Puroila
Marja Ervasti, 
Taina Kyrönlampi & Juha Ojala
“Annan hetken, paikan ja tilanteen valita sinut” Esteettinen kokeminen opetusharjoittelun arjessa
Anne-Mari Väisänen Minkälainen tieto muodostuu arvokkaaksi suomalaisessa
kiusaamisdiskurssissa?
Tiina Rautalin Lukion aineenopettajat ryhmänohjaajina
14.00 – 14.20: Coffee (research unit pays)
14.20 – 15.20: Presentations followed by a thematic discussion (TA105) Chair: Eila Estola
Maija Lanas “What does love have to do with educational practice”
Minna Uitto, Erkki T. Lassila, Geert Kelchtermans, 
Katri Jokikokko & Eila 
Estola
Through things to feelings: An analysis of the emotional dimension in beginning teachers’ work
Anna-Maija Puroila, Marjatta 
Takala, Elina Viljamaa, 
Jaana Juutinen & Taina Kyrönlampi
The politics of belonging in early education settings: an international research project
15.20 – 15.30: Closing 

Add to calendar

Back to events

Last updated: 5.12.2018