Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä

OVET

Project description

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET)  tähtää tutkimusperustaiseen opettajankoulutuksen valintojen kehittämiseen. Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joissa kehitetään Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalli (MAP), kansallisesti yhtenäinen opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe sekä opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantamalli. Laajassa yhteistyöverkostossa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö.
 
Oulun yliopisto on osallistunut hankkeen verkoston yhteistyöhön ja toimintaan aktiivisesti. Oulussa on muun muassa kehitelty MAP-malliin perustuvaa, tutkimusperustaista valintamallia yhdessä Lapin ja Tampereen yliopiston kanssa. Valintamallia pilotoidaan kesän 2019 luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeissa. Yhteistyöpilotin lisäksi opettajan osaamisen mallia on pyritty hyödyntämään myös laajemmin kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnoissa ja koulutuksissa esimerkiksi tiedekunnan opetussuunnitelmatyön yhteydessä.

 

Project coordinator

Turun yliopisto

Partners

Turun yliopisto - https://www.utu.fi/fi
Jyväskylän yliopisto - https://www.jyu.fi/fi
Tampereen yliopisto - https://www.tuni.fi/fi
Helsingin yliopisto - https://www.helsinki.fi/fi
Itä-Suomen yliopisto - https://www.uef.fi/etusivu
Oulun yliopisto - https://www.oulu.fi/yliopisto/
Lapin yliopisto -  https://www.ulapland.fi/FI
Åbo Akademi - https://www.abo.fi/fi/
Turun kaupunki -  https://www.turku.fi/
SOOL - https://www.sool.fi/
Opex ry -  https://www.opexry.com/
Opekas ry - https://www.opekas.fi/en/
Turun Auskultantit ry - https://blogit.utu.fi/turaus/