Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden ja alan tutkimuslaitosten palvelukseen.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman kandidaattiopintojen pääpaino on matematiikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn ohella ns. ammattiaineissa, jotka keskittyvät elektroniikkasuunnitteluun, tietokonetekniikkaan ja ohjelmointiin, mittaustekniikkaan, elektroniikan komponentteihin ja materiaaleihin sekä tietoliikennetekniikkaan. Opinnot on ryhmitelty siten, että opiskelijan ammattiosaaminen karttuu heti ensimmäisestä opintovuodesta lähtien.

Diplomi-insinööriopinnoissa voi suuntautua elektroniikan suunnitteluun, elektroniikan materiaaleihin ja komponentteihin, fotoniikkaan ja mitaustekniikkaan sekä tietoliikennetekniikkaan.  

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tohtorikoulutus Oulussa on arvostettua ja Oulun yliopisto on mukana useissa valtakunnallisissa alan tutkijakouluissa.

Oulun yliopistossa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista sähkö- ja tietoliikennetekniikan tutkimusta viidessä tutkimusryhmässä.