TST:n kesätentit / ITEE summer exams 2018

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätentit järjestetään maanantaisin klo 16:00-19:00, luentosalissa L3.

Kesätentteihin ilmoittautuminen tapahtuu Weboodissa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tenttisalista saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua varsinaisen tenttiajan alkamisesta. Muistathan varata opiskelijakortin mukaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.

Opintotoimiston yhteyshenkilö: Maritta Juvani, TS 110, puh.  0294482767

Sähköpostitse: study.itee@oulu.fi (otsikkoriville ”kesätentit 2018”)

ITEE summer exams take place on the following Mondays at 16:00 -19:00, in lecture hall L3. 

Register for the exams on Weboodi one week prior to the exam. You can leave the exam hall 30 minutes after the beginning. Please bring with you your student ID.

Contact person for summer exams: Maritta Juvani, TS 110, tel: 0294482767

E-mail: study.itee@oulu.fi (subject line: “summer exams 2018”)

June 4:

 • 521104P Materiaalifysiikan perusteet / Introduction to Material Physics (Hagberg)
 • 521302A-01 Piiriteoria 1 / Circuit Theory 1 (Rahkonen)
 • 521304A-01  Suodattimet   / Filters (Rahkonen)
 • 521316S-01Laajakaistaiset tietoliikennejärjestelmät/Broadband communication systems (Rajatheva)
 • 521318S Strategic Learning in Wireless Networks: Theory and Applications (Bennis)
 • 521321S Inf. teorian ja koodauksen perusteet/ Elements of inf. theory and coding (Kokkonen/Rajatheva)
 • 521327S-01 Radiotekniikka II / Radio Engineering II (Vuohtoniemi)
 • 521340S-01 Tietoliikenneverkot I / Communication Networks I (Ylianttila)
 • 521384A Radiotekniikan perusteet / Basics of Radio Engineering (Vuohtoniemi/Pärssinen)
 • 521432A  Elektroniikkasuunnittelu I   / Electronics Design 1 (Kostamovaara)
 • 521457A-01 Ohjelmistotekniikka / Software Engineering (Röning)
 • 521495A-01 Tekoäly / Artificial Intelligence (Hadid)
 • 812650S  Advanced Topics in Human-Centred Design.  An essay or exercise work is also required, please contact teacher before exam. (Mikko Rajanen)
 • 811120P   Diskreetit rakenteet / Discrete Structures  (Ari Vesanen)
 • 811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet / Introduction to Information Systems Design. Suoritus vaatii myös esseen/harjoitustyön, ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen tenttiä. / An essay or excercise work is also required, please contact teacher before exam. (Mikko Rajanen)
 • 811312A-02     Tietorakenteet ja algoritmit / Data Structures and Algorithms. Suoritus vaatii myös harjoitustyön, ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen tenttiä. / Exercise work is also required, please contact teacher before exam. (Ari Vesanen)
 • 811395A Tietokantojen perusteet / Basics of Databases (Juha Iisakka)

June 18:

 • 521071A Puolijohdekomponenttien perusteet / Principles of Semiconductor Devices (Hagberg)
 • 521225S  RF-komponentit ja mittaukset / RF Components and Measurements (Teirikangas)
 • 521289S Koneoppiminen / Machine Learning (Tapio Seppänen)
 • 521303A-01  Piiriteoria 2 / Circuit Theory 2 (Rahkonen)
 • 521317S Langaton tietoliikenne II / Wireless Communications II (Tölli)
 • 521318S Modern Topics on Telecommunications and Radio Engineering, Wireless Body Area Networks (Hämäläinen)
 • 521324S  Tietoliikennesignaalinkäsittely I / Comm. Signal Processing I (Juntti)
 • 521326S-01 Radiotekniikka I / Radio engineering I (Vuohtoniemi)
 • 521330A Tietoliikennetekniikka / Telecommunication Engineering (Kärkkäinen)
 • 521377S Tietoliikenneverkot II / Communication Networks II (Ylianttila)
 • 521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet / Principles of Electronics Design   (Kostamovaara)
 • 521453A-01 Käyttöjärjestelmät / Operating Systems  (Röning)
 • 521467A-01  Digitaalinen kuvankäsittely / Digital Image Processing (Heikkilä)
 • 811122P Johdatus ohjelmointiin / Introduction to Programming. Suoritus vaatii lisäksi viikkotehtävien tekemisen, ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen tenttiä / Also requires weekly assignments, contact teacher before exam. (Ilkka Räsänen)
 • 811344A Tilastollisen data-analyysin perusteet tietojenkäsittelytieteilijöille / Basics of Statistical Data Analysis for Information Processing Science. Kurssisuoritus vaatii lisäksi merkinnän aiemmin tehdyistä harjoituksista,  ei voi tehdä kesällä / also reuires previously completed exrecise work, these cannot be completed during summer. (Ari Vesanen)
 • 812341A-02 Olio-ohjelmointi / Object-Oriented Programming (Ilkka Räsänen)
 • 812342A Object Oriented Analysis and Design / Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu (Juha Iisakka)
 • 815305A Real Time Distributed Software Development. Also requires an exercise work, please contact teacher before exam (Petri Pulli)
 • 817604S-02  ICT and Organizational Change. An essay is also required, contact responsible teacher before Thu, June 14th (Karin Väyrynen)

Oulun yliopiston kesäopinnot / University of Oulu summer school

Viimeksi päivitetty: 25.5.2018