Sivuaineopinnot

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sivuaineopinnot

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan alalta voi suorittaa 25 opintopisteen tai 60 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot. Oulun yliopiston opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset.

Pakolliset        
521077P    Johdatus elektroniikkaan, 5 op
521109A    Sähkömittaustekniikan perusteet, 5 op
521301A    Digitaalitekniikka 1, 8 op
521330A    Tietoliikennetekniikka, 5 op

Valinnaiset    
521329A    Langattoman tietoliikenteen harjoitustyö, 5 op
521302A    Piiriteoria 1, 5 op
521104P    Materiaalifysiikan perusteet, 5 op
521071A    Puolijohdekomponenttien perusteet, 5 op
521431A    Elektroniikkasuunnittelun perusteet, 5 op
521070A    Johdatus mikrovalmistustekniikoihin, 5 op
521307A    Analogiatekniikan työt, 5 op
521384A    Radiotekniikan perusteet, 5 op
521432A    Elektroniikkasuunnittelu I, 5 op
521092A    Elektroninen mittaustekniikka, 5 op

Poikkeavat sivuainekokonaisuudet tulee hyväksyttää elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutussuunnittelijalla.

Sovelletun ja laskennallisen matematiikan sivuaineopinnot

Sovelletussa ja laskennallisessa matematiikassa voi suorittaa 25 opintopisteen tai 60 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot.

25 ja 60 opintopisteen pakolliset sivuaineopinnot: 
031010P Matematiikan peruskurssi I, 5 op
031075P Matematiikan peruskurssi II, 5 op
031078P Matriisialgebra, 5 op
031076P Differentiaaliyhtälöt, 5 op
031021P Tilastomatematiikka, 5 op.

Edellisten lisäksi 60 opintopisteen sivuaineopinnoissa:

Pakollinen:
031022P Numeeriset menetelmät, 5 op

60 opintopisteen sivuaineopintojen valinnaiset (30 op):
031077P Kompleksianalyysi, 5 op
031023P Tietotekniikan matematiikka, 5 op
031025A Optimoinnin perusteet, 5 op  
031080A Signaalianalyysi, 5 op
031079S Matemaattinen signaalinkäsittely, 5 op
031051S Numeerinen matriisilaskenta, 5 op
031084S Graafiteoria, 5 op
031085S Differentiaaliyhtälöiden jatkokurssi, 5 op.

60 opintopisteen sivuaineopintoihin voi sisällyttää myös erikseen sovittavia, valinnaisten kurssien listan ulkopuolisia kursseja. Poikkeavat sivuainekokonaisuudet tulee hyväksyttää elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutussuunnittelijalla.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.1.2019