Kurssit

Kurssien viralliset kuvaukset (Weboodi) löytyvät klikkaamalla kurssikoodia, kurssien päivittyvät tiedot joko klikkaamalla kurssin nimeä tai Optimasta.

Jos etsimääsi kurssia ei löydy tästä, se on joko korvattu jollakin toisennimisellä kurssilla tai se on kokonaan poistunut ohjelmasta. Katso kurssikorvaavuudet.

Opettajille: jos kurssinne päivitettävän sivun linkki on muuttunut, ilmoittakaa siitä opintotoimistoon (Maritta Juvani).

In English

521433A Analogiatekniikan työt / Laboratory Exercises on Analogue Electronics
521380S Antennit / Antennas
521124S Anturit ja mittausmenetelmät / Sensors and Measuring Techniques
521413A Digitaalitekniikka I / Digital Techniques I
521404A Digitaalitekniikka II / Digital Techniques II
521445S Digitaalitekniikka III / Digital Techniques III
521103S Elektrokeraamit ja älykkäät materiaalit / Electroceramics and Intelligent Materials
521223S Elektroniikan ja optoelektroniikan materiaalit / Electronic and Optoelectronic Materials
521208A Elektroniikan komponentit / Electronic Components
521201S Elektroniikan ohutkalvojen tutkimusmenetelmät / Research Methods of Thin Films for Electronics
521167S Elektroniikan testaustekniikka / Testing Techniques of Electronics
521436S Elektroniikan tutkimustyö / Electronics Research Exercise
521441S Elektroniikan työ / Electronics Design and Construction Exercise
521432A Elektroniikkasuunnittelu I/Electronics Design I
521443S Elektroniikkasuunnittelu II/Electronics Design II
521435S Elektroniikkasuunnittelu III/Electronics Design III
521410S Elektroniikkasuunnittelun jatkokurssi/Special course in electronic design
521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet / Principles of Electronics Design
521430A Elektroninen mittaustekniikka / Electronic Measurement Techniques
521115S EMC-suunnittelu ja –testaus/EMC design
521017S Erikoistumisharjoittelu
521015A Harjoittelu
521315A Informaatioteorian perusteet/Basics for Information Theory
521319A Johdatus tietoliikennetekniikkaan/Introduction to Telecommunication Engineering
521343S Koodausmenetelmät/Coding Methods
521405A Laitesuunnittelu / Electronic System Design
521316A Langaton tietoliikenne I / Wireless Communications I
521320S Langaton tietoliikenne II / Wireless Communications II
521317S Langaton tietoliikenne III / Wireless Communications III
521114S Langattomat mittaukset/Wireless measurements
521126S Lääketieteelliset mittaukset / Biomedical Measurements
521104P Materiaalifysiikan perusteet / Introduction to Material Physics
521333A Matkaviestintäjärjestelmät/Mobile Telecommunication Systems
521228S Mikroanturit / Microsensors
521218A Mikroelektroniikan ja mekaniikan perusteet / Introduction to Microelectronics and Micromechanics
521216S Mikroelektroniikan kokoonpanotekniikat ja luotettavuus / Microelectronics Packaging Technology and Reliability
521224S Mikroelektroniikka ja -mekaniikka / Microelectronics and Micromechanics
521203S Mikromoduulit / Micromodules
521110S Mittaus- ja testausjärjestelmät/Measuring and testing systems
521024A Ohjelmoitava elektroniikka/Programmable Electronics
031001P Opiskelu ja sen suunnittelu/Orientation Course for New Students
521108S Optisen mittaustekniikan jatkokurssi / Special Course in Optical Measurements
521450S Optoelektroniikka / Optoelectronics
521238S Optoelektroniset mittaukset / Optoelectronic Measurements
521217S Painettava elektroniikka / Printed Electronics
521332S Piirisuunnittelu tietokoneella / Computer Aided Circuit Design
521302A Piiriteoria I / Circuit Theory I
521306A Piiriteoria II / Circuit Theory II
521205A Puolijohdekomponenttien perusteet / Principles of Semiconductor Devices
521381S Radiokanava tiedonsiirtokanavana / Radio Communication Channels
521384A Radiotekniikan perusteet / Basics of Radio Engineering
521335S Radiotekniikka I / Radio Engineering I
521375S Radiotekniikka II / Radio Engineering II
521225S RF-komponentit ja mittaukset / RF Components and Measurements
521219S Röntgenmenetelmät / X-Ray Methods
521113S Sekasignaalilaitteiden testaus / Mixed-Signal Testing
766320A Soveltava sähkömagnetiikka
521331A/S Suodattimet / Filters
521016A Syventävä harjoittelu
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet / Electrical Measurement Principles
470462A Säätö- ja systeemitekniikka
521025S Tehoelektroniikka / Power Electronics
521440S Teknillinen optiikka / Technical Optics
900060A Tekniikan viestintä
031005P Tiedonhankintakurssi /Data Acquisition Course
300002M/A Tiedonhankinta opinnäytetyössä
521498S Tietokoneorganisaatio ja suunnittelu/Computer Organization and Design
521267A Tietokonetekniikka / Computer Engineering
521261A Tietokoneverkot I / Computer Networks I
521262S Tietokoneverkot II / Computer Networks II
521318S Tietoliikenne- ja radiotekniikan ajankohtaisia aiheita/Modern Topics in Telecommunications and Radio Engineering
521350S Tietoliikenne- ja radiotekniikan seminaari / Seminar in Telecommunication and Radio Engineering
521265A Tietoliikenneohjelmistot/Telecommunications Software
521366S Tietoliikenne- ja radiotekniikan erikoistyö / Telecommunication Engineering Project
521368S Tietoliikennesignaalinkäsittely I / Communication Signal Processing I
521360S Tietoliikennesignaalinkäsittely II / Communication Signal Processing II
521378A Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt / Laboratory Exercises for Telecommunication Engineering
521359A Tietoliikennetekniikka I/Telecommunication engineering I
521361A Tietoliikennetekniikka II/Telecommunication Engineering II
521340S Tietoliikenneverkot I / Communication Networks I
521374S Tietoliikenneverkot II / Communication Networks II
521365S Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut / Simulations and Tools for Telecommunications
521032A Tietotekniikan tutkielma / Information engineering Study
521484S Tilastollinen signaalinkäsittely / Statistical Signal Processing

Viimeksi päivitetty: 17.11.2020