Tutkinto-ohjelmatoimikunta

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan  tutkinto-ohjelmatoimikunta  toimii opetuksen kehittämistyöryhmänä ja sen tehtävänä on koordinoida diplomi-insinöörin tutkintoon johtavan koulutuksen jatkuvaa arviointia ja kehittämistä ottaen huomioon koulutuksen laatu, yhteiskunnan koulutustarpeet, tutkinnon kansallinen ja kansainvälinen vastaavuus sekä koulutuksen tuloksellisuus.

Toimikunta käsittelee valmistuvien opiskelijoiden lopputyöt ja puoltaa heidän tutkintohakemuksiaan. Kokouksessa käsiteltävät asiat on toimitettava toimikunnalle tai Tietotalon opintotoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsittelyä. Tutkintotodistushakemukset tehdään OSAT-järjestelmässä hyvissä ajoin ennen suunniteltua valmistumista (kts aikataulu alla). Tutustu tarkemmin tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin valmistumisprosessiin.

Tutkintotodistukset annetaan TST:n publiikeissa. Tekniikan kandidaatit voivat osallistua lukukauden lopussa järjestettävään publiikkiin. Todistuksen voi saada myös muulla ilmoittautumislomakkeella mainitulla tavalla. Publiikit pidetään tutkinnon myöntöpäivänä klo 14.15 alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti. Publiikkiin ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä kutsua tilaisuuteen.

Tutkintotodistushakemuksen jättö / Tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsittely / tiedekunnan tutkinnon myöntämispäivät (publiikki) syyslukukaudella 2018:

 • ---  / 17.8./ 20.9.
 • 22.8. / 5.9. / 20.9.
 • 14.9.  / 28.9. / 18.10
 • 23.10. / 6.11. / 22.11.
 • 15.11. / 29.11. / 19.12.

Tutkintotodistushakemuksen jättö / Tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsittely / tiedekunnan tutkinnon myöntämispäivät (publiikki) kevätlukukaudella 2019:

 • 17.12. / 9.1. / 24.1.    
 • 14.1. / 6.2. / 21.2.  
 • 11.2. / 27.2. / 21.3.      
 • 18.3. / 1.4. / 18.4.          
 • 23.4. / 10.5. / 23.5. 
 • 13.5. / 4.6. / 18.6.           

Jäsenet 1.1.2018 alkaen:

 • Hannu Jari (pj, MIC)
 • Hintsala Annika (SIK)
 • Isohookana Matti (CWC - NS)
 • Kärkkäinen Kari (CWC - RT)
 • Lahti Jukka (CAS)
 • Lusikka Ilkka (ACM)
 • Parkkila Virpi (siht, KOPA)
 • Saarela Juha (OPEM)

Pöytäkirjat:

Viimeksi päivitetty: 17.11.2020