Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opetusta voidaan Suomen koululaitoksessa antaa vain uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille.  Peruskoulun ja lukion elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena onauttaa oppilaita kasvamaan myönteisiin ihmissuhteisiin kykeneviksi, oman yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen vastuun tunteviksi, suvaitseviksi, elämänsä mielekkääksi kokeviksi ihmisiksiauttaa oppilaita kasvamaan rauhantahtoisiksi, isänmaallisiksi ja kansainvälisesti ajatteleviksi sekä edistämään omalla toiminnallaan Yhdistyneitten Kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoista ilmeneviä periaatteitaedistää oppilaiden valmiuksia käsitellä katsomuksellisia kysymyksiä, jotka liittyvät yksilö- ja yhteiskuntaetiikkaan, ihmisen asemaan luonnossa sekä tietämyksen rajoihinedistää oppilaiden valmiuksia omakohtaiseen tiedonhankintaan, kriittiseen tiedon arviointiin ja keskusteluun sekä tieteelliseen ajatteluun.Elämänkatsomustiedon opinnot voi suorittaa Pohjois-Suomessa ainoastaan Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.