Tenttikäytännöt

Elämänkatsomustiedossa kaikki kirjatentit suoritetaan Examinariumissa.

Examinarium / Akvaariotentti

Opiskelija voi tehdä Exam-järjestelmän kautta varauksen sähköiseen tenttiin ja suorittaa joustavasti tenttejä kameravalvotussa akvaariotenttitilassa. Linnanmaan kampuksella käytettävissä on Examinarium (TL102) ja Kontinkankaalla tenttiakvaario Dentopolis Examinarium (H1090, Aapistie 3). Examinariumit ovat avoinna arkisin klo 8-20 (erityisjärjestelyissä klo 21.00 saakka) ja lauantaisin klo 8-17. 

Exam-järjestelmässä voit tehdä kahdenlaisia tenttejä:

a) Yleinen tentti:

Examin yleisten tenttien tapauksessa opettaja on avannut tentin Examiin tietyllä ajanjaksolla tentittäväksi. Ilmoittautuminen tenttiin tapahtuu Exam-järjestelmässä. Hae haluamasi tentti järjestelmästä. Sinun ei tarvetta ottaa yhteyttä opettajaan erikseen sähköpostitse. Syyslukukauden alkaessa vain osa tenteistä on suoritettavissa yleisinä exam-tentteinä, mutta kurssivalikoima kasvaa lukukauden aikana. Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin yleisinä tentteinä.

b) Henkilökohtainen tentti:

Suurin osa elämänkatsomustiedon opintojaksoista suoritetaan henkilökohtaisena tenttinä. Näillä opintojaksoilla opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan ja sopia hänen kanssaan henkilökohtaisesti suoritettavasta kirjapaketista ja tenttiajankohdasta. Ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat:

  • opintojakson koodi ja nimi
  • nimesi
  • opiskelijanumero
  • mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut
  • ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä)

Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon.

Huom! Varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu.

Examiin kirjaudutaan osoitteessa: https://exam.oulu.fi
Suositeltava selain on Mozilla Firefox (ei Internet Explorer).

Lisätietoa ja ohjeita Examinarium-tenteistä, ks: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/akvaariotentit

Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin henkilökohtaisina tentteinä ja mitkä yleisinä tentteinä.

  yleinen tentti            henkilökohtainen tentti
perusopinnot    
700677P johdatus elämänkatsomustietoon (Heini Hakosalo)   x
700678P sukupuoli ja tasa-arvo (Heini Hakosalo)   x
700679P etiikan perusteet (Kari Väyrynen)   x
700680P johdatus ympäristöfilosofiaan (Kari Väyrynen)   x
700681P globaali perspektiivi (Heini Hakosalo)   x
aineopinnot    
700682A etiikan erityiskysymyksiä (Kari Värynen) x  
700676A maailman uskonnot (Maija Kallinen) x  
700683A monikulttuurisuus ja vähemmistöt (Maija Kallinen)   x
700684A sukupuolet yhteiskunnassa (Maija Kallinen) x  
700685A tieto, arvot ja ihmisyys (Kari Väyrynen)   x
700686A kulttuuri, ympäristö ja etiikka (Kari Väyrynen)   x
700687A tieteen ja uskonnon suhteet (Maija Kallinen) x  

 

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019