Elokuvatutkimus

Oppiaineen ensisijaisena tutkimuskohteena on elokuva. Elokuva on kuitenkin osa laajempaa audiovisuaalista mediakulttuuria ja sen lähipiiriin lukeutuvat niin ”perinteiset” audiovisuaaliset mediat kuten televisio ja radio kuin myös ns. uusien medioiden laaja kirjo. Elokuvatutkimuksen opinnoissa perehdytään elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin historiallisena, kulttuurisena ja esteettisenä ilmiönä.

Oppiaineen painotus on teknologisesti, esteettisesti ja institutionaalisesti vakiintuneessa elokuvassa, jonka historian ja nykyisyyden valossa tarkastellaan myös muun audiovisuaalisen kulttuurin kehitystä ja nykytilaa.

Oppiaine antaa opiskelijalle perusvalmiudet analysoida ja tarkastella teoreettisesti elokuvan esteettisiä piirteitä ja institutionaalisia suhteita sekä niiden kehitystä. Tämän ohella elokuvatutkimuksen opinnot tähtäävät mediakulttuurin, sen kehityskulkujen ja teknologisten ilmenemismuotojen laajempaan historialliseen ymmärtämiseen.

Audiovisuaalinen mediakulttuuri ja elokuva sen osana muodostaa niin olennaisen osan modernia yhteiskuntaa, että sen ymmärtäminen on välttämätöntä kaikelle kulttuurintutkimukselle. Elokuvatutkimuksen opintokokonaisuus tukeekin erinomaisesti kaikkia humanistisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautuneita kulttuurintutkimuksen muotoja.

Oppiaine tarjoaa myös mediakasvatuksellisia valmiuksia tuleville opettajille. Opettajiksi aikoville on perusopintoihin koottu 15 opintopisteen mediakasvatuksen opintokokonaisuus, joka koostuu opintojaksoista Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen (5 op), Mediakasvatuksen perusteet (5 op) ja Mediakasvatuksen harjoituskurssi (5 op).

Kimmo Laineen viransijaisena 1.8.2019-31.7.2020 toimii Aino Isojärvi. Ota yhteyttä tänä aikana aino.isojarvi@oulu.fi elokuvatutkimuksen opintoihin liittyvissä kysymyksissä.