University of Oulu, 2016

Käytännön ohjeita

Tenttiminen

Elokuvatutkimuksen perus- ja aineopintoja voi tenttiä sähköisessä Exam-tenttijärjestelmässä. Lisätietoa sähköisistä tenteistä.

Tarkempaa tietoa tenttiaikatauluista löytyy oppiaineen verkkosivuilta sekä WebOodin opinto-oppaasta


Esseet ja muut kirjalliset suoritukset 

Opintojaksoja on mahdollista ja suositeltavaa suorittaa myös esseinä ja referaatteina. Lisätietoa kirjallisista suorituksista: Essee-ohjeita.


Luentokorisuoritukset

Opintojaksojen osasuorituksia voi korvata keräämällä luentokoriin elokuva- tai media-aiheisia esitelmätilaisuuksia ja asiantuntijaluentoja sekä elokuvasarjan tai -festivaalin elokuvanäytöksiä. Luentokoriin sopivia tapahtumia ja elokuvanäytöksiä järjestää esimerkiksi Oulun Elokuvakeskus. Kahdeksan tilaisuuden paketti korvaa erikseen sovittavasta elokuvatutkimuksen opintojaksosta yhden opintopisteen.

Merkitse luennon aihe tai elokuvan nimi luentokorikaavakkeeseen ja  pyydä siihen luennoitsijan allekirjoitus. Kirjoita lisäksi jokaisesta tilaisuudesta lyhyt, 1-2 liuskan mittainen kriittinen tiivistelmä. Kun luentokori on täynnä (kahdeksan tilaisuutta ja niiden tiivistelmää), toimita se elokuvatutkimuksen lehtorille arvioitavaksi. 

Ohjeita:

  • Kokonaisia opintojaksoja ei voi pääsääntöisesti korvata luentokorisuorituksilla.
  • Esitelmien ja luentojen pituus: Luentokoriin saa yhden merkinnän yhdestä pitkästä ja kahdesta lyhyestä esitelmästä. Yhdestä 45-60 minuutin esitelmästä saa yhden merkinnän ja kahdesta 20-30 minuutin esitelmästä saa yhden merkinnän.
  • Elokuvien pituus: Yhden merkinnän saa vähintään noin tunnin kestävästä elokuvasta tai näytöksestä, joka sisältää useita lyhyitä elokuvia.


Opintojaksojen merkinnöistä

  •  ”Luennot ja kirjallisuus”: Opintojakson suorittaminen edellyttää sekä osallistumista luennoille että kirjallisuuden tenttimistä.
  •   ”Kirjallisuus ja/tai luennot”: Opintojaksosta ei välttämättä järjestetä luentoja joka vuosi. Jakson suorittaminen ei näin ollen edellytä luento-osallistumista, vaan sen voi halutessaan tenttiä kokonaan kirjatenttinä.

 

Opintotiedot

Opiskelijan tulee ilmoittaa opiskelijanumeronsa tai koko henkilötunnuksensa tentissä, esseessä, referaatissa tai muussa harjoitustyössä. Opiskelijan on myös ilmoitettava, minkä opintojakson tai sen osan opintosuoritus korvaa, jos vaihtoehtoja on useampia. Muutoin opintojakso ei kirjaudu opintorekisterissä mihinkään.

 

 

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 25.5.2020