University of Oulu, 2016

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Tenttiminen

Tarkempia tietoja tenttimisestä ja tenttien päivämääristä löytyy tiedekunnan www-sivuilta.
Elokuvatutkimuksen tenttejä voi suorittaa itsenäisesti sähköisinä tentteinä. Lue lisää.


Esseesuoritukset

Opintojaksoja on mahdollista ja suositeltavaa suorittaa myös esseinä ja kirjareferaatteina. Töiden suoritusohjeet löytyvät oppiaineen www-sivuilta ja ilmoitustaululta.


Luentokori

Luentokoriin voi kerätä elokuva- tai media-aiheisia esitelmätilaisuuksia ja asiantuntijaluentoja sekä elokuvasarjan tai -festivaalin elokuvanäytöksiä. Luentokori-kaavakkeeseen merkitään luennon aihe tai elokuvan nimi ja pyydetään luennoitsijan allekirjoitus. Lisäksi jokaisesta tilaisuudesta tulee kirjoittaa lyhyt, 1-2 liuskan mittainen kriittinen tiivistelmä (referaattiohjeita). Kun luentokori on täynnä (kahdeksan tilaisuutta ja niiden tiivistelmää), se toimitetaan elokuvatutkimuksen lehtorille. Kahdeksan tilaisuuden paketti korvaa erikseen sovittavasta elokuvatutkimuksen opintojaksosta yhden opintopisteen.
 

  • Kokonaisia opintojaksoja ei voi pääsääntöisesti korvata luentokorisuorituksilla.
  • Esitelmien ja luentojen pituus: Luentokoriin saa yhden merkinnän yhdestä pitkästä ja kahdesta lyhyestä esitelmästä. Yhdestä 45-60 minuutin esitelmästä saa yhden merkinnän ja kahdesta 20-30 minuutin esitelmästä saa yhden merkinnän.
  • Elokuvien pituus: yhden merkinnän saa vähintään noin tunnin kestävästä elokuvasta tai näytöksestä, joka sisältää useita lyhyitä elokuvia.

Voit tulostaa kaavakkeen alla olevasta liitetiedostosta luentokori.pdf


Luentokoriin sopivia tapahtumia ja elokuvanäytöksiä järjestää esimerkiksi

Oulun Elokuvakeskus

Opintojaksojen merkinnöistä

  •  ”Luennot ja kirjallisuus”: Opintojakson suorittaminen edellyttää sekä osallistumista luennoille että kirjallisuuden tenttimistä.
  •   ”Kirjallisuus ja/tai luennot”: Opintojaksosta ei välttämättä järjestetä luentoja joka vuosi. Jakson suorittaminen ei näin ollen edellytä luento-osallistumista, vaan sen voi halutessaan tenttiä kokonaan kirjatenttinä.

 

Opintotiedot

Opiskelijan tulee ilmoittaa tenttipaperissa, kotiesseessä tai harjoitustyössä aina opiskelijanumeronsa tai henkilötunnuksensa kokonaisuudessaan. Jos suoritettu luento tai kurssi on sellainen, että siitä voi saada korvaavuuden vaihtoehtoisesti useampaan kuin yhteen opintojaksoon, on tentin, esseen tai harjoitustyön yhteydessä ilmoitettava, mihin jaksoon korvaavuus kirjataan opintorekisterissä. Muuten se ei kirjaudu mihinkään.

Lisää tietoa opiskelusta humanistisessa tiedekunnassa löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta.
 

 

Viimeksi päivitetty: 26.9.2019