University of Oulu, 2016

Tutkimus


Oppiaineen ensisijaisena tutkimuskohteena on elokuva. Elokuva on osa laajempaa audiovisuaalista mediakulttuuria, johon lähipiiriin sekä perinteiset audiovisuaaliset mediat, kuten televisio ja radio, että laaja kirjo uusia medioita. Elokuvatutkimuksen opinnoissa perehdytään elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin historiallisena, kulttuurisena ja esteettisenä ilmiönä.

Viimeksi päivitetty: 25.5.2020