University of Oulu, 2016

Tutkimus


Oppiaineen ensisijaisena tutkimuskohteena on elokuva. Elokuva on kuitenkin osa laajempaa audiovisuaalista mediakulttuuria ja sen lähipiiriin lukeutuvat niin ”perinteiset” audiovisuaaliset mediat kuten televisio ja radio kuin myös ns. uusien medioiden laaja kirjo. Elokuvatutkimuksen opinnoissa perehdytään elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin historiallisena, kulttuurisena ja esteettisenä ilmiönä.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 30.8.2018