Kesäopintopisteitä elokuvatutkimuksesta tenttimällä

  •  

Elokuvatutkimuksessa on mahdollista suorittaa perusopintojaksoja sähköisesti tenttimällä 28.6.2020 asti ja jälleen 24.8.2020 alkaen. Elokuvatutkimusta ei voi tenttiä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.

Tenttiminen tapahtuu Exam-tiloissa. Kirjaudu sisään https://exam.oulu.fi ja varaa itsenäisesti sinulle parhaiten sopivin suoritusajankohta tenttimiseen. Sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta WebOodissa eikä laittaa viestiä kurssin vastuuopettajalle aikoessasi tenttiä.

Huomioithan, että Exam-tilojen käyttöastetta on rajoitettu. Erikoislääkärikuulustelut ajoittuvat 1.6.2020-12.6.2020 välille ja tänä aikana erikoislääkärikuulusteluun osallistuvilla on etuajo-oikeus paikkojen varaamiseen.

Ajankohtaista lisätietoa ja käytännön ohjeita sähköiseen tenttiin osallistumisesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti 

Tarjolla ovat seuraavat kurssit:

687515P Elokuvan historia, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:
Nummelin: Valkoinen hehku – johdatus elokuvan historiaan sekä
joko Kortti: Mediahistoria – Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin TAI
Elfving, Pajala (toim.): Tele-visioita: mediakulttuurin muuttuvat muodot.
Lisäksi opiskelijat valitsevat seuraavista kaksi elokuvamaata: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Venäjä ja Neuvostoliitto tai Italia ja lukevat näihin kahteen elokuvamaahan liittyvät osiot teoksesta Von Bagh: Elokuvan historia.

687519P Elokuvan lajit, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:
Altman: Elokuva ja genre sekä Genre-artikkelikokoelma. Pyydä ensin sähköistä pääsyä kokoelmaan elokuvatutkimuksen lehtorilta sähköpostitse (aino.isojarvi@oulu.fi).

687518P Elokuva ja historiantutkimus, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:
Salmi: Elokuva ja historia sekä Lehtisalo: Kuin elävinä edessämme: suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937-1955.

687522P Elokuvatutkimuksen teorian perusteet, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:
Hietala: Tunteesta teesiin ja Hill & Church Gibson (toim.): Film Studies - Critical Approaches.

687517P Mediakasvatuksen perusteet, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:
Herkman: Kriittinen mediakasvatus sekä lisäksi valitaan kaksi muuta teosta seuraavista:

 

Viimeksi päivitetty: 19.5.2020