Kesäopinto­pisteitä elokuva­tutkimuksesta tenttimällä 2021

Elokuvatutkimuksen kesäopintoja on mahdollista suorittaa itsenäisesti tenttimällä niitä sähköisesti 17.5.2021 alkaen aina 28.6.2021 asti. 

Huomioithan, että tenttiminen toisella paikkakunnalla on myös mahdollinen. Löydät lisätietoa ja ohjeita osoitteesta https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/. Elokuvatutkimuksen kursseja ei voi tenttiä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä nk. paperitentteinä. 

Yleiset sähköiset tentit löydät kirjautumalla Examiin opiskelijatunnuksellasi osoitteessa https://exam.oulu.fi ja käyttämällä palvelun hakutoimintoa. Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen WebOodissa eikä laittaa viestiä kurssin vastuuopettajalle aikoessasi suorittaa yleisen tentin - varaat vain Examissa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Ajankohtaista tietoa ja käytännön ohjeita sähköiseen tenttiin osallistumisesta löydät täältä: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti.

Jos haluat aloittaa elokuvatutkimuksen opinnot itsenäisesti tenttimällä, suosituksena opiskelu kannattaa aloittaa pakollisista perusopintojaksoista. 

Kesän tentit ovat varattavissa 10.5.2021 alkaen. 

Tarjolla ovat seuraavat kurssit:

Pakolliset perusopintojaksot:

687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:

 • Herkman: Audiovisuaalinen mediakulttuuri
 • Nieminen & Pantti: Media markkinoilla (2009 painos tai uudempi) sekä
 • Karkulehto: Seksin mediamarkkinat

687515P Elokuvan historia, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:

 • Nummelin: Valkoinen hehku – johdatus elokuvan historiaan sekä
 • joko Kortti: Mediahistoria – Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin TAI Elfving, Pajala (toim.): Tele-visioita: mediakulttuurin muuttuvat muodot
 • Lisäksi opiskelijat valitsevat seuraavista kaksi elokuvamaata: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Venäjä ja Neuvostoliitto tai Italia ja lukevat näihin kahteen elokuvamaahan liittyvät osiot teoksesta Von Bagh: Elokuvan historia.

Valinnaiset perusopintojaksot:

687519P Elokuvan lajit, 5 op

Tentittävä kirjallisuus:

 • Altman: Elokuva ja genre sekä
 • Genre-artikkelikokoelma. Pyydä ensin sähköistä pääsyä kokoelmaan elokuvatutkimuksen lehtorilta sähköpostitse (aino.isojarvi@oulu.fi). 

687518P Elokuva ja historiantutkimus, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:

 • Salmi: Elokuva ja historia sekä
 • Lehtisalo: Kuin elävinä edessämme: suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937-1955

687522P Elokuvatutkimuksen teorian perusteet, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:

 • Hietala: Tunteesta teesiin sekä
 • Hill & Church Gibson (toim.): Film Studies - Critical Approaches

687517P Mediakasvatuksen perusteet, 5 op
Tentittävä kirjallisuus:

 

Onnea tentteihin!

Viimeksi päivitetty: 3.5.2021