Ruumis ja teoria – Ruumiin rajat, siirtymät ja ylitykset (5 op)

Keskiviikko, tammikuu 27, 2016

 

Kurssin järjestävät yhteistyönä nais- ja sukupuolentutkimus, elokuvatutkimus, kirjallisuus, ja kulttuuriantropologia. Kurssi rakentuu avausluennoista, opiskelijoiden esityksistä ja Optima-ympäristössä käytävistä verkkokeskusteluista.

Sisältö: Kurssi haastaa pohtimaan, missä lopulta kulkevat ruumiimme rajat, miten ruumiita rajataan tietynlaisiksi ja miten noita rajoja aistitaan ja tiedostetaan sekä ylitetään, muunnellaan ja rikotaan. Näitä kysymyksiä tarkastellaan monitieteisesti pyrkien huomioimaan mm. sukupuolentutkimuksen, posthumanismin, kinesteettisyyden, tunteiden ruumiillisuuden ja lääketieteen näkökulmia. Kurssi kutsuu myös oman kehollisuuden kuunteluun ja reflektointiin, mikä pyritään huomioimaan myös kurssin suoritustavoissa.

Kurssi rakentuu:
1) Vierailuluennoista.
2) Opiskelijoiden alustuksista (alustukset valittujen artikkelien pohjalta, 2 alustusta per kerta vierailuluentojakson päätyttyä)
3) Tanssiesityksen seuraamisesta ja siitä käytävästä keskustelusta 
4) Verkkokeskusteluista (luentojen ja alustusten väliviikoilla)

Suoritustavat:
Kurssin suorittaminen 5 op:n laajuisena edellyttää aktiivista osallistumista 1) luennoille (80 % luennoista), 2) pienryhmissä käytäviin verkkokeskusteluihin (vähintään neljä keskustelupuheenvuoro per keskusteluperiodi) SEKÄ 3) joko a) alustuksen pitämistä valitun artikkelin pohjalta TAI b) kurssin aihealueeseen liittyvän kirjallisuuden tenttimistä.
 
Opiskelija-alustusten pohjana on alustuksen pitäjän tarjolla olevasta aineistosta valitsema, kurssin aihe-alueeseen liittyvä artikkeli. Alustettavat artikkelit kootaan kurssin oheislukemistoksi, joka jaetaan kaikille osallistujille. Opettajat juontavat luentojen ja alustusten yhteydessä käytävää keskustelua, joka jatkuu keskusteluviikoilla verkkoympäristössä. Osallistuminen keskusteluun on olennainen osa kurssin suorittamista. 

Ilmoittautuminen kurssille WebOodissa koodin 687513A (elokuvatutkimus) kautta.

Korvaavuuksia nais- ja sukupuolentutkimukseen, elokuvatutkimukseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriantropologiaan.

Suorituksen voi laajentaa 10 op:een. Niin halutessasi ota yhteyttä Ilmariin: ilmari.leppihalme@oulu.fi.

Aikataulu: Luennot pidetään joka toinen tiistai ja torstai klo 10‒12 alkaen 2.2.2016. luentoviikkoja ovat viikot 5, 7, 9, 11, 13, 14 ja 15) seuraavasti (huom! kurssin loppupäähän voi tulla vielä pieniä aikataulumuutoksia):
ti 2.2.  Avausluento ja Brandy Yantchukin dokumenttielokuva Grey Glory (Ilmari Leppihalme) sali IT112          
to 4.2. Ritva Ruotsalaisen Pandora ja ruumiin rajoja tutkiva tiedonhalu (Ilmari Leppihalme) sali HU207
ti 16.2. More than human -ruumiit ja niiden potentiaalit  (Tuija Huuki) sali KTK122
to 18.2. Lääkärikö korjaa sukupuolen? (Mika Venhola) sali IT106
ti 1.3. Fyysisiä harjoitteita kinesteettisestä näkökulmasta (Jarkko Lehmus) sali IT112
to 3.3.  Kosketus ‒ kohtaamisia rajoilla (Johanna Aromaa) sali IT106  
ti 15.3.  Tästä eteenpäin opiskelija-alustuksia sali IT 112
to 17.3. sali IT112
to 31.3. sali HU207
ti 12.4. sali IT112
to 14.4. sali IT112
ti 26.4. tarkista salitieto weboodista
to 28.4. tarkista salitieto weboodista

Lisätietoja: ilmari.leppihalme@oulu.fi

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 27.1.2016