Englannin kieli

Englanti on nykyään maailmankieli, jota kirjoitetaan, puhutaan ja ymmärretään kaikkialla maailmassa. Se on kansainvälisen vuorovaikutuksen väline monella alalla: mm. epävirallisissa tilanteissa, kaupankäynnissä, teollisuudessa, politiikassa ja diplomatiassa. Englanti on myös tieteen kieli. Tämä maailmankielen erikoisasema edellyttää vastaavasti korkeaa tasoa kielen ammatillisessa, akateemisessa ja jopa henkilökohtaisessa käytössä. Englannin kielen opetussuunnitelma vastaa näihin haasteisiin tarjoamalla opetusta neljällä ydinalueella:

  • kielitaito
  • kielitiede
  • kirjallisuus
  • kulttuuri

Oulun yliopistossa englannin kielen tutkinto-ohjelmassa perehdytään yhteen maailman suurista kirjallisista, kulttuurisista ja kielellisistä traditioista ja valmistetaan opiskelijoita osallistumaan 2000-luvun globaaliin dialogiin. Opinnot tuottavat myös kilpailukykyä kielityön ammateissa opetuksesta tekstin toimittamiseen ja viestinnästä joukkotiedotukseen.