Hae opiskelijaksi

Pääaineopinnot

Englantilaisen filologian pääaineopiskelijat valmistuvat humanististen tieteiden kandidaatiksi (HuK, 3 vuotta) ja edelleen filosofian maisteriksi (FM, 2 vuotta).

Pääaineoikeuden hakeminen tapahtuu Opintopolun kautta. Lisätietoja opiskelijavalinnasta on tiedekunnan verkkosivulla. Huomaa, että tutkinnon kieli on suomi. Opinnot siis edellyttävät hyvää suomen kielen taitoa, koska vain englantilaisen filologian opinnot toteutetaan englannin kielellä.

    Maisterivalinta

    Jos olet suorittanut kandidaatintutkinnon sopivalla alalla sekä perus- ja  aineopinnot englantilaisessa filologiassa, voit hakea suoraan opiskelemaan maisterintutkintoa Opintopolun kautta.

    Sivuaineopinnot

    Jos sinulla on jo pääaineen opinto-oikeus Oulun yliopistossa jollain muulla alalla, voit hakea sivuaineoikeutta englantilaiseen filologiaan sivuainekokeen kautta. Koe järjestetään vuosittain pääainekokeen yhteydessä. Kokeen vaatimukset ja luettavat materiaalit ovat samat pää- ja sivuainekokeessa. Ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan helmikuussa oppiaineen verkkosivulla (news items).

    Viimeksi päivitetty: 4.10.2018