Publications

Publications

Haddington, P., Paananen, S., & Kamunen, A. (2019). Puheen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen merkitys kriisinhallintakoulutuksessa ja kriisinhallinnassa. Puolustustutkimuksen vuosikirja 2019. Finnish Defence Forces. 100-102.

 

Last updated: 18.3.2020