Publications

Publications

Haddington, P., Paananen, S., & Kamunen, A. (2019). Puheen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen merkitys kriisinhallintakoulutuksessa ja kriisinhallinnassa. Puolustustutkimuksen vuosikirja 2019. Finnish Defence Forces. 100-102. (https://www.defmin.fi/files/4577/Puolustustutkimuksen_vuosikirja_2019.pdf)

Haddington, P., Kamunen, A. Rautiainen, I. & Vikström, V.  (2020). Studying language and Talk to Support Action: Interaction at the Core of Efficient Teamwork in UNMEM 2019. FINCENT Publication Series 1/2020: Finnish Defence Forces International Centre (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3140-0)

 

Last updated: 14.8.2020