Raskasmetallien erotus kalvoerotuksella

Palvelussa vertaillaan erotuskalvoja eri olosuhteissa raskasmetallien erottamiseksi vesiliuoksesta. Käytettävä tekniikka joko nanosuodatus tai käänteisosmoosi riippuen vaaditusta puhtausasteesta. Näyte voi olla esim. kaivosvesi, teollisuuden jätevesi tai saastunut luonnonvesi. Palvelussa testataan kolmea erilaista erotuskalvoa eri paine- ja lämpötilaolosuhteissa. Asiakas saa teknisen raportin kalvoerotuksen soveltuvuudesta vedenpuhdistukseen.

Lisäpalvelut (erillisen tarjouksen mukaisesti):
- erotusdynamiikan tutkiminen
- raskasmetallien erottaminen/erotus yhdyskuntajätevedestä
- fosforin, ravinteiden tai orgaanisten aineiden erottaminen/erotus vesiliuoksesta kalvoerotuksella

Yhteyshenkilö: Hanna Valkama

Last updated: 13.5.2020