Open topics for Bachelor's theses

Open topics for Bachelor's theses in Environmental and Chemical Engineering research unit. The title of the topic indicates the language (Finnish or English) of the work.

Pintapuhtauden mittausmenetelmät elintarviketeollisuudessa
Supervisor: Tiina Rytkönen, Markus Riihimäki, Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys (mahdollisesti myös kokeellinen osuus).

Sustainability assessment of processes
Supervisor: Linda Omodara
Kirjallisuusselvitys.

Substitution of critical and noble metals in catalysts
Supervisor: Linda Omodara
Kirjallisuusselvitys.

Rakennusjätteen kierrätys ja hyötykäyttö
Supervisor: Virpi Väisänen
Kirjallisuusselvitys.

Kaivostoiminnan ilmaan kohdistuvat päästöt ja niiden vähentäminen
Supervisor: Virpi Väisänen
Kirjallisuusselvitys.

Kestävyysraportointi yrityksissä
Supervisor: Virpi Väisänen
Kirjallisuusselvitys.

Voimalaitosten vedenkäsittelykemikaalien käyttö ja turvallisuus
Supervisors: Satu Pitkäaho, Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys, yritysyhteistyö, työn toteutus aikavälillä 15.1.-30.6.2020

Kestävyysarviointi kemiallisen prosessin suunnittelussa
Supervisor: Esa Turpeinen
Kirjallisuusselvitys.

Tekonurmen täytemateriaalina käytettävän SBR-kumirouheen PAH- ja VOC-yhdisteet
Supervisor: Hanna Valkama
Kirjallisuusselvitys.

Syväeutektisten liuottimien puhdistusmenetelmät
Supervisor: Hanna Valkama
Kirjallisuusselvitys.

Ympäristöohjelma kuntatasolla
Supervisor: Virpi Väisänen
Kirjallisuusselvitys.

Maidon ja ruoka-aineiden prosessoinnin laitteiden kiertopesut ja pesukemikaalit
Supervisors: Markus Riihimäki,  Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys (mahdollisesti myös kokeellinen osuus).

Maidon ja ruoka-aineiden prosessoinnin kiertopesujen prosessimittaukset
Supervisors: Markus Riihimäki, Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys (mahdollisesti myös kokeellinen osuus).

Nanokokoisten partikkeleiden vuorovaikutusmekanismit savukaasupesureissa
Supervisors: Reeta Tolonen
Kirjallisuusselvitys.

Haihdutusprosessin simulointi AspenPlus-ohjelmistolla
Supervisors: Esa Turpeinen, Kaisu Ainassaari
Kirjallisuusselvitys, simulointi.

Orgaanisten mikrosaasteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset/Environmental impacts of organic micropollutants
Supervisors: Tiina Rytkönen, Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys.

Kalanjalostusteollisuuden hyvälaatuisten sivuvirtojen hyötykäyttö
Supervisor: Virpi Väisänen
Kirjallisuusselvitys.

Katalyyttisten reaktioiden mallintaminen pinnoilla
Supervisors:  Mika Huuhtanen
Literature survey.

Hiilidioksidin hydrausreaktiot 
Supervisor: Esa Turpeinen
Literature survey.

Piin aiheuttama katalyyttien deaktivoituminen
Supervisor: Mika Huuhtanen
Kirjallisuustyö.

Last updated: 22.1.2020