Licentiate theses

2012
Ylä-Mella, Jenni: The impact of the WEEE and RoHS directives: Development of a WEEE Recovery Infrastructure in Finland (Supervisors Professor Riitta Keiski and Docent Eva Pongrácz)

2009
Ylönen, Reeta: Regeneratiivisten lämmönvaihtimien vaikutus virtausilmiöihin (Regenerative Heat Exchangers' Influence on Flow Phenomena) (Supervisors Professor Riitta Keiski and D.Sc.(Tech.) Esa Muurinen)  

2006
Mikkonen, Helmi:
Processing of young shoots of Norway spruce for food applications (Supervisor Professor Riitta Keiski)

2003
Ojala, Satu:
Measurement and abatement of volatile organic compounds: Focus on catalytic oxidation (Supervisor Professor Riitta Keiski)

2002
Hendrickx, Tim:
Study on the nutrient balance on biofilm composition in the biofilter process on the Taskila waste water treatment plant (Supervisor Professor Riitta Keiski)

2001
Lassi, Ulla:
Study of Thermal Deactivation of Three-Way Catalysts: Effect of Aging Temperature, Atmosphere and Time on Catalyst Activity and Structural Properties (Supervisor Professor Riitta Keiski)

1999
Hooli, Kirsi: Separation of lactic acid from fermentation broth (Supervisor Professor Jorma Sohlo)
Isomäki, Ritva: Separation of whey antimicrobial proteins and development of bovine lactoferrin immunoassays (Supervisors Professor Riitta Keiski and Professor Jorma Sohlo)

1998
Ainassaari, Kaisu:
Typen ja rikin oksidien hapettavan pesun tasapaino ja kinetiikka (Supervisor Professor Jorma Sohlo)

1996
Jurva, Erkki:
Vesi-muurahaishappo-etikkahappo -seosten höyry-neste-faasitasapaino (Supervisor Professor Jorma Sohlo)

1994
Muurinen, Esa:
Peroksimuurahaishappoprosessin regenerointi ja prosessisynteesi (Supervisor Professor Jorma Sohlo)

1993
Nelo, Sirpa:
Rikkidioksidi-vetyperoksidi systeemin aineensiirtoparametrien määrittäminen ja tutkiminen sekoitusastiassa (Supervisor Professor Jorma Sohlo)

1992
Myllykoski, Liisa:
Proteiinien erotusmenetelmät ja erotussekvenssien optimointi (Supervisor Professor Jorma Sohlo)

1991
Heino, Jyrki:
Integroidun rikinpoistomenetelmän kalkkikivi-injektion tutkiminen ja kehittäminen (Supervisor Professor Jorma Sohlo)

Last updated: 14.2.2019