NYEP - Uusi teknologia energiatehokkaaseen partikkelien poistoon savukaasuista

Project description

Hankkeen Ny teknik för energieffektiv partikel-avskiljning från rökgaser - NYEP päätavoitteena on edistää absorptioteknologian käyttöä pienen mittakaavan polttolaitteistojen savukaasujen puhdistuksessa ja edistää teknologian kaupallista hyödyntämistä.

On hyvin todennäköistä, että EU tulee asettamaan tiukkoja päästörajoituksia pienten ja keskisuurten lämpövoimaloiden partikkelipäästöille. Jotta voidaan varmistaa näiden lämpövoimaloiden käyttö myös jatkossa, tarvitaan partikkelipäästöjen puhdistukseen entistä tehokkkaampia ja taloudellisellisempia menetelmiä. Tähän tarpeeseen vastataan NYEP-hankkeessa.

Yhteystiedot

lars.westerlund@ltu.se
niko.pernu@lapinamk.fi
esa.turpeinen@oulu.fi

Partners

Luulajan teknillinen yliopisto
Lapin ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto