Proteiinien konsentrointi kalvoerotuksella

Palvelussa konsentroidaan proteiinit vesiliuoksesta ÄktaCrossflowTM-kalvoerotuslaitteistolla. Tarvittava näytemäärä on vähintään 100 ml vesiliuosta. Palvelussa testataan erilaisia mikro- ja ultrasuodatuskalvoja. Asiakas saa teknisen raportin ja konsentroidun proteiininäytteen.

Lisäpalvelut (erillisen tarjouksen mukaisesti):
- erotusmenetelmän optimointi ja skaalaus
- erotettujen proteiinien puhdistaminen

Yhteyshenkilö: Auli Turkki

Last updated: 13.5.2020