Raskasmetallien tai orgaanisten aineiden erotus adsorptiolla

Palvelussa vertaillaan adsorbentteja raskasmetallien ja arseenin (ppm-pitoisuudet) tai orgaanisten aineiden erottamiseksi vesiliuoksesta. Näyte voi olla esim. jätevesi, luonnonvesi tai kaivosvesi. Palvelussa testataan neljää erilaista adsorbenttia kolmessa eri pitoisuudessa. Jokaisesta kokeesta otetaan 8 näytettä analyyseihin asiakkaan valitsemassa laboratoriossa. Asiakas saa teknisen raportin menetelmän käyttökelpoisuudesta vedenpuhdistukseen.

Lisäpalvelut (erillisen tarjouksen mukaisesti): asiakkaan adsorbenttimateriaalin karakterisointi

Yhteyshenkilö: Kaisu Ainassaari

Last updated: 13.5.2020