Moninäkökulmainen asiantuntijuus kiertotaloudessa

Sivuainekokonaisuus

Project description

Viisi suomalaista yliopistoa kehittävät kiertotalouden monialaista opintokokonaisuutta, joka tarjoaa eri yliopistojen opiskelijoille uusia näkökulmia kiertotalouteen ja mahdollisuuksia syventää asiantuntemustaan omalla alallaan.

Lisätietoa täältä: www.sitra.fi/hankkeet/monialainen-opintokokonaisuus-kiertotaloudesta/

Project results

Sivuainekokonaisuuteen sisällytetyt kurssit:

  • Circular Economy Design Forum, 5 ECTS (Aalto)
  • Metal Recycling Technologies, 5 ECTS (Aalto)
  • Materials for Renewable Energy, 5 ECTS (Aalto)
  • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 ECTS (Helsingin yliopisto)
  • Biorefineries, 5 ECTS (Lappeenrannan yliopisto)
  • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 ECTS (Lappeenrannan- ja Oulun yliopisto)
  • Environmental chemistry and ecology, 5 ECTS (Oulun yliopisto)
  • Environmental Load of Industry, 5 ECTS (Oulun yliopisto)
  • Kiertotalouden politiikka, oikeus ja yhdyskunnat, 5 ECTS (Itä-Suomen yliopisto)