VesiMat - Vesienpuhdistuksen materiaalien ja prosessien kehittäminen – jatkuvatoiminen mittaaminen osaksi alueen tutkimusinfrastruktuuria

Project description

VesiMat-hankkeessa rakennettava testausympäristö validoidaan nitraatin ja sulfaatin pelkistykseen soveltuvien katalyyttimateriaalien testaamisessa. Tavoitteena on luoda uutta tieteellistä tietoa kemiallisesta katalyyttisestä sulfaatinpoistosta ja kyseisen reaktion mahdollisuuksista rikin aiheuttamien ympäristöongelmien vähentämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää kestäviä kaivos- ja prosessivesien puhdistukseen soveltuvia menetelmiä nykyisten menetelmien rinnalle.

VesiMat-hankkeen kohderyhmiä ovat kaivannaisteollisuus, jätevedenpuhdistamot sekä puhdistus- ja mittausteknologioita kehittävät yritykset. VesiMat-hanke parantaa mahdollisuutta tehdä vesienpuhdistuksessa huippututkimusta ja näin vahvistaa mahdollisuuksia uusien teollisten läpimurtojen löytämiselle. Hankkeessa edistetään yritysten tuotekehitysinvestointien kasvua, uusien teknologioiden ja palveluiden syntymistä, mutta ennen kaikkea tavoitteena on, että syntyy uutta liiketoimintaa. Näin hanke tukee olemassa olevien työpaikkojen säilymistä ja uusien syntymistä erityisesti Cleantech- ja ympäristöalalle. Lisäksi hanke hyödyttää ympäristön ja ihmisten hyvinvointia sekä edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Project coordinator

University of Oulu