Ihmistieteiden eettinen toimikunta

For information in English see Ethics Committee of Human Sciences.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta  (http://www.tenk.fi/) on päivittänyt vuonna 2019 ohjeistuksen ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista (https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf). Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita. 

Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta perustettiin syksyllä 2012. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja käsitellä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488) ja siitä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta (https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/Eettinen-toimikunta).

Last updated: 25.6.2020