Ihmistieteiden eettinen toimikunta

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta  (http://www.tenk.fi/) on vuonna 2009 laatinut ohjeistuksen ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista (http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa). Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita. 

Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta perustettiin syksyllä 2012. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja käsitellä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488) ja siitä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta (https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/Eettinen-toimikunta).

Last updated: 14.1.2020