Tilastolliset menetelmät kielitieteessä

KURSSIN NIMI:

Tilastolliset menetelmät kielitieteessä

MAKSIMIOPISKELIJAMÄÄRÄ:

20 (Langnet-opiskelijoiden kiintiö 5)

KURSSIN OPETUSKIELI:

Suomi

KURSSIN SISÄLTÖ:

Perehdytään bayesilaiseen tilastolliseen päättelyyn erityisesti kielitiedettä ja fonetiikkaa silmällä pitäen. Mahdollisuuksien mukaan keskustellaan opiskelijoiden omista aineistoista ja niiden analyysista. Työkaluna käytetään R:ää, joten aikaisempi kokemus R:stä voi auttaa, muttei ole pakollista.

KURSSIN OPETUSMATERIAALI:

Jaetaan opetuksen yhteydessä Kurssin suoritustapa: aktiivinen osallistuminen. Jos opiskelija haluaa opintopisteitä, lisäksi voi kirjoittaa esseen tai tehdä tilastollisen analyysin esim. omasta aineistosta.

OPETTAJA:

Michael O'Dell (Tampereen yliopisto)

KURSSIN VASTUUOPETTAJA:

Niina Kunnas (email: etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Last updated: 8.4.2016