Publications

Below, you will find a list of publications, relevant for the EveLINE research group. The entries that report on studies conducted within the EveLINE projects are marked with blue "Eveline" tag.

2015

Halkola, E., Iivari, N. & Kuure, L. (2015). Infrastructuring as social action. Proceedings of the International Conference
on Information Systems (ICIS 2015), December 13-16, 2015, Fort Worth, Texas. Accepted for publication. (EveLINE)

Kuure, L., Molin-Juustila, T., Keisanen, T., Riekki, M., Iivari, N. & Kinnula, M. (2015) Switching perspectives: From a
Language Teacher to a Designer of Language Learning with New Technologies. Computer Assisted Language Learning.
http://www.tandfonline.com/eprint/IsUkDaBKHwPWPCfdA5Ta/full (EveLINE)

Martinviita, A., Kuure, L. & Luoma, P. (2015) Do we speak the same language? Design goals and culture clashes in an
online forum for young people. C&T '15 Proceedings of the 7th International Conference on Communities and Technologies
(pp. 69-78). New York: ACM.

Iivari, N., Kinnula, M. & Kuure, L. (2015). With Best Intentions - A Foucauldian Examination on Children's Genuine
Participation in ICT Design. Information Technology & People, 28(2), 246-280. (EveLINE)

Molin-Juustila, T., Kinnula, M. Iivari, N., Kuure, L. & Halkola, E. (2015). Multiple voices in ICT design with children:
a nexus analytical enquiry. Behaviour & Information Technology, 34(11), 1079-1091, DOI: 10.1080/0144929X.2014.1003327
(EveLINE)

2014

Iivari, N., M. Kinnula, L. Kuure & T. Molin-Juustila (2014). Video diary as a means for data gathering with children -
Encountering identities in the making. International Journal of Human-Computer Studies, 72, 507-521.
(EveLINE)

Halkola, E., Iivari, N., Kinnula, M., Kuure, L & Molin-Juustila, T. (2014). A Nexus Analysis of Participation in Building an
Information Infrastructure for the `Future School´. Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS47), January 6-9.
(EveLINE)

2013

Halkola, E., N. Iivari, L. Kuure, T. Molin-Juustila & M. Kinnula (2013). Participation’ in the Context of Building a Large Scale
Information Infrastructure : a `Future School´ Case. In M. Aanestad, T. Bratteteig & E. Skorve (eds.), The Proceedings of 2013:
IRIS36 - The 36th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. (EveLINE)

Halkola, E., N. Iivari, L. Kuure, T. Molin-Juustila & M. Kinnula (2013). Searching for `Genuine´Participation in Information
Infrastructure Building. In M. Aanestad, T. Bratteteig & E. Skorve (eds.), IRIS Selected Papers of the Information Systems
Research Seminar in Scandinavia, 36(4), 135-152. Trondheim: Akademika. (EveLINE)

Kuure, L., Keisanen, T., Riekki, M. (2013). Guiding towards Genuine Participation. In E. Christiansen, L. Kuure, A. Mørch
& B. Lindström (eds.), Problem-based learning for the 21st century. New practices and learning environments (pp. 259–281).
Aalborg, Aalborg University Press.

2012

Halkola, E., Iivari, N., Kuure, L., Kinnula, M., Molin-Juustila, T. (2012) Children’s Participation in Constructing the Future School: A Study of a Large-scale Effort Involving ICT. International Journal of Social and Organizational Dynamics in IT, Vol. 2 No.2 (April-June), pp.48-64. doi: 10.4018/ijsodit.2012040104 (EveLINE)

Kinnula, M., Iivari, N., Ijäs, T. (2012) On the brink of adulthood: a Qualitative Study of Adolescent Engagement with the Internet. NordiCHI conference, Copenhagen, Denmark, October 2012. (EveLINE)

2011

Isomursu, M., Ervasti, M., Kinnula, M., Isomursu, P. (2011) Understanding Human Values in Adopting New Technology - A Case Study and Methodological Discussion. International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 69 No. 4.

Keisanen, T. & Kuure, L. (2011). Practices of multidisciplinary collaborative work: Wiki document as a boundary object. In Lehtinen, E., Aaltonen, S., Koskela, M., Nevasaari, E. & Skog-Södersved, M. (eds.) 2011. Kielenkäyttö verkossa ja verkostoissa. AFinLA Yearbook 2011. Publications of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) 69, 57-71.

Kuure, L. (2011) Places for Learning: Technology-mediated language learning practices beyond the classroom. In Benson, P. & Reinders, H. (eds.) Beyond the Language Classroom. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Luoma, P., Karjalainen, T. P. & Reinikainen, K. (2011) Johdatus tietokoneavusteiseen laadulliseen tutkimukseen - esimerkkinä NVivo 8. Teoksessa: Metsämuuronen, J. (toim) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. E-kirja. 1. uudistettu laitos. 1. painos. International Methelp Oy, Helsinki, 415--476. Jakelu tällä hetkellä vain laajempina lisensseinä kirjastoille, oppilaitoksille, julkiselle sektorille ja yrityksille: http://www.lminfo.fi/palvelut/ekirjapalvelut/. Saatavana esimerkiksi OULAsta.

Muhonen, S. (2011) Uuden tuotteen kehittäminen yhdessä alakouluikäisten lasten kanssa. Pro Gradu. Tietojenkäsittelytieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. (EveLINE)

2010

Alanko, A. (2010) Discussing children's participation. In Kronqvist, E.-L. & Hyvönen, P. (eds) Insights and outlouds: Childhood research in the North. Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium E 107, 75-94. Online: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261091/

Ervasti, M., Kinnula, M., Isomursu, M. (2010) User Experiences with Mobile Supervision of School Attendance. International Journal On Advances in Life Sciences Vol. 2 nr. 1&2. pdf

Hentilä, Helka-Liisa & Jauhiainen, Jussi & Luoma, Pentti & Mäntysalo, Raine: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004 Kajaanin asukaskysely [elektroninen aineisto]. FSD2480, versio 1.0 (2010-06-14). Oulu: Oulun yliopisto, EkoSuKaT-hanke [aineistonkeruu], 2004. EkoSuKaT-hanke [tuottaja] 2004. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2010. FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD2480/

Hentilä, Helka-Liisa & Jauhiainen, Jussi & Luoma, Pentti & Mäntysalo, Raine: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Temmeksen asukaskysely [elektroninen aineisto]. FSD2479, versio 1.0 (2010-06-02). Oulu: Oulun yliopisto, EkoSuKaT-hanke [aineistonkeruu], 2004. EkoSuKaT-hanke [tuottaja] 2004. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2010. FSD2479 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Temmeksen asukaskysely: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD2479/

Hentilä, Helka-Liisa & Jauhiainen, Jussi & Luoma, Pentti & Mäntysalo, Raine: Oulunsalon asukaskysely [elektroninen aineisto]. FSD2473, versio 1.0 (2010-05-25). Oulu: Oulun yliopisto, EkoSuKaT-hanke [aineistonkeruu], 2004. EkoSuKaT-hanke [tuottaja] 2004. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2010. FSD2473 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD2473/

Isomursu, M., Ervasti, M., Isomursu, P., Kinnula, M. (2010) Evaluating Human Values in the Adoption of New Technology in School Environment. HICSS-43 conference, Hawaii, USA, January 2010.

Juusola, E. (2010) Multimediaympäristöjen suunnittelu yhdessä lasten kanssa. Pro Gradu. Tietojenkäsittelytieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. (EveLINE)

Järvi, S. (2010) Parent participation in early childhood education - is it a chance or a must?. In: Kronqvist, E - L & Hyvönen, P. (eds) Insights and outlouds: Childhood research in the North. Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium E 107, 95-110. University of Oulu, Oulu. Online (soon): http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261091/

Kaivosoja, A. (2010) Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä. Netari-ohjaajien käsitykset verkkonuorisotyön haasteista ja mahdollisuuksista. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu. Tiivistelma.

Kangas, A. (2010) Menetelmiä lasten teknologioiden käytön tutkimiseen. Pro Gradu. Tietojenkäsittelytieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. (EveLINE)

Koivistoinen, H. & Kuure, L. (2010) Kielenoppimisen arki. In Juuso, H., Kielinen, M., Kuure, L. & Lindh, A. (eds.) 2010. Koulun kehittämisen haaste. Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 13

Kuure, L., Halkola, E., Iivari, N., Kinnula, M. & Molin-Juustila, T. (2010) Children imitate!: appreciating recycling in participatory design with children. In Proceedings of the 11th Biennial Participatory Design Conference (PDC '10). ACM, New York, NY, USA, 131-140. http://doi.acm.org/10.1145/1900441.1900460 (EveLINE)

Kuure, L. & the EveLINE research group (2010) Multidisciplinary Perspectives into the Study of Everyday Life in Technology Rich Neo Communities. Poster presented at NAES-FINSSE 2010: English in the North, the joint conference of the Nordic Association for English Studies and The Finnish Society for the Study of English, 9-13 June 2010, University of Oulu, Finland. Online: pdf (EveLINE)

Mathlein, T., Valtanen, A., Tiltti, T. & Kähkönen, V-V. (2010) Ritaharju - monitoimikeskus keskellä kyläyhteisöä. Online: pdf (EveLINE)

2009

Alanko, Anu (2009) Nuorisovaikuttamisen malli Oulussa. Abstrakti esitelmästä julkaisussa: Halonen, Katja & Kallio, Kirsi Pauliina (toimitus ja taitto) (2009) Ohjelma ja abstraktit. Lapsuudentutkimuksen Päivät II, Lapsuuden tilat - lasten paikat, University of Tampere 1.-2.6.2009. Tampereen yliopiston lapsuuden ja perheen tutkimusyksikkö ja Lapsuuden tutkimuksen seura, Tampere, 30.

Alanko, Anu ja Kronqvist, Eeva-Liisa (2009) Lapsuudentutkimusta pohjoisesta. Kuukauden kolumni (helmikuu 2009). Lapsuudentutkimuksen verkosto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. URL: http://www.jyu.fi/edu/laitokset/lanka/lapsuudentutkimuksen-verkosto/kolumnit%20kansio

Ervasti, M., Isomursu, M., Kinnula, M. (2009) Experiences from NFC Supported School Attendance Supervision for Children. UBICOMM conference, Sliema, Malta, October 2009.

Ervasti, M., Isomursu, M., Kinnula, M. (2009) Bringing Technology into School - NFC-enabled School Attendance Supervision. MUM conference, Cambridge, United Kingdom, November 2009.

Heikkinen, H.-M. (2009) Language Learning and Oral Skills Practice via Social Media: Young Beginner Learners of English as Competent Social Actors in the Life in Cyber City project and the Mystery Animal Chat. Unpublished Master's Thesis in English Philology. University of Oulu.

Isomursu, M., Ervasti, M., Kinnula, M., Isomursu, P. (2009) Examining Human Values in Adopting Ubiquitous Technology in School. MobileHCI conference, Bonn, Germany, September 2009.

Korkiakangas E., Luoma P., Alahuhta M., Taanila A., Laitinen J. (2009) NVivo apuvälineenä aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa. Hoitotiede 21: 3, 216-226.

2008

2007

Alanko, Anu (2007) Participation model of children and young people in the city of Oulu. In Work with Young People. Advancing Theory, Policy and Practice. A 2 day international conference, Thursday 14th - Friday 15th June 2007. De Montfort University, Leicester, UK.

Kuure, L. & McCambridge, E. (2007) Networks and place - A study of online activities in two focus groups. In Salo, O.-P. & T. Nikula (eds.), Kieli oppimisessa - Language in Learning. AFinLA Yearbook 2007/65, 137-156.

2006

Alanko, Anu (2006) Lasten ääni kuuluviin - lasten näkemyksiä omasta elinympäristöstään Limingan Tupoksessa. Abstrakti. Julkaisussa: Hansen, Petteri (toim) Katsaus kansalaisvaikuttamista käsitteleviin opinnäytetöihin. Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa. Valtakunnallinen hanke 2004-2006. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 1. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki, 8-9.

Alanko, Anu (2006) "Vähän enemmän maalle". Lasten kokemuksia muuttamisesta Limingan Tupokseen. Julkaisussa: Mönkkönen, Marja & Mäntysalo, Raine (toim) EkoSuKaT-projektin väliraportteja 4. Limingan Tupos. Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio, Julkaisu C 100. Oulun yliopisto, Oulu, 57-63. Online: http://herkules.oulu.fi/isbn9514280601/).

Laukka, Pasi & Alanko, Anu (2006) Lapsista ja nuorista osallistuvia oululaisia. Alakerta. Kaleva 24.12.2006.

Luoma, Pentti (2006) Social Sustainability of Community Structures: A Systematic Comparative Analysis within the Oulu Region in Northern Finland. In Rihoux, Benoît and Grimm, Heike (eds) Innovative Comparative Methods for Policy Analyis. Beyond the Quantitative-Qualitative Divide. Science+Business Media Inc., New York, 237-262.

Last updated: 29.3.2016