Abstraktikirja ja lisämateriaali

XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi järjestetään Oulussa teemalla: Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön

Abstraktikirja

Abstraktikirjaan on koottu konferenssissa esitettävien suullisten esitysten, e-postereiden ja postereiden tiivistelmät.

Konferenssin abstraktikirja on tutustuttavissa 20.9.-25.9.2022 ajalla alla olevasta linkistä.

https://bit.ly/htts2022

Lisämateriaali

Tutustu virtuaaliposteriseinään näyttöön perustuvasta toiminnasta.

Näytön tiivistelmät ovat laatineet Oulun ammattikorkeakoulun (YAMK) ja Oulun yliopiston opiskelijat osana opintoja yhteistyönä Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa. Näytön tiivistelmät on laadittu hyvälaatuisista järjestelmällisistä katsauksista.

Linkki virtuaaliposteriseinään: https://bit.ly/virtuaaliposteriseina

Työpaja 1:n (Järjestelmällisen ja scoping katsauksen laatiminen, Suomen JBI:n yhteistyökeskuksen CSR-kouluttajat) materiaaliin: https://bit.ly/tyopajaJBI