Auringosta atomeihin – videoita Oulun yliopiston ympäristö- ja materiaalitutkimuksesta

Oulun yliopistossa tehdään ympäristö- ja materiaalitutkimusta useassa tutkimusyksikössä ja tiedekunnassa. Kvantum-instituutti on Oulun yliopiston tutkimuksen fokusinstituutti, joka kokoaa ja tukee tätä eri tiedekunnissa tehtävää tutkimusta kärkiprojekteina. Nämä projektit valitaan nelivuotiskausiksi ja tällä sivulla esitellään Kvantumin kärkiprojektikauden 2017-2020 tutkimusprojekteja ja niiden tuloksia. Lisäksi mukana on kooste saman alan arktisesta ja pohjoisesta tutkimuksesta. Videot kertovat yleistajuisesti tutkimuksista, menetelmistä ja tutkijoista näillä kestävän tulevaisuuden avainaloilla. Videot ovat samalla osa Oulun yliopiston panostusta Tutkitun tiedon teemavuoteen 2021.
Vierailijoita Oulun kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneessa.

Ympäristö- ja materiaalitutkimusta Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa videoitiin kesällä 2021 ympäristö- ja materiaalitutkimuksen tutkimusryhmien työtä ja haastateltiin tutkijoita. Videot koostettiin yleistajuisiksi katsauksiksi luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkimusryhmien tutkimuskohteista, tutkimusympäristöstä ja tuloksista. Aiheet kattavat tutkimusaiheita aurinko- ja avaruustutkimuksesta aina atomitason materiaalitutkimukseen saakka. Videot ovat osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021

Videointia NMR-laboratoriossa tutkimusryhmän kanssa. Kuva: Jouko Inkeröinen

Pohjoiset virtavedet muutoksessa

Mitä yhteistä on omega -rasvahapoilla, ruskistuvilla virtavesillä ja luonnon monimuotoisuudella? Videolla kerrotaan miten Oulun yliopiston ekologit tutkivat vesiluontoamme ja vesiekosysteemien toimintaa.

Remote video URL

Pakkasjäristykset Oulussa

Pakkasjäristys on talvinen ilmiö, joka toisinaan havaitaan Oulussakin. Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän näiden järistysten esiintymisen ennakointiin.

Remote video URL

NMR Spektroskopia

Materiaaleillakin on sormenjäljet – mitä ne ovat ja miten niitä voidaan tutkia nykyaikaisin laittein ja tutkimusmenetelmin. Oulun yliopiston korkeatasoinen tutkimusryhmä yhdistää fysiikkaa ja kemiaa paljastaakseen materian salaisuudet.

Remote video URL

Avaruusilmasto

Tässä tutkimusvideossa avaruusilmaston tutkijat kertovat siitä, miten talvisäät kytkeytyvät avaruusilmastoon.

Remote video URL

Luonnon ja ihmisen vuorovaikutus arktisella ja pohjoisella alueella

Arktinen ja pohjoinen tutkimus on yksi Oulun yliopiston tutkimuksen pääteemoista. Tuoreet professorit useilta tieteenaloilta kertovat tällä videolla arktisen alueen ympäristöön ja väestöön liittyvistä tutkimuksistaan.

Remote video URL