Aluekehityksen ilmiöitä tutkimassa

Aluekehityksen ja -politiikan tutkijat ja opiskelijat bloggaavat ajankohtaisista aluekehityksen ilmiöistä sekä tutkimuksen tekemisestä. Aiheet käsittelevät laaja-alaisesti ryhmän tutkimusteemoja kuten alueellista eriytymiskehitystä ja oikeudenmukaisuutta, aluepoliittisia ideoita ja vaikuttamista, muuttoliikkeiden aluepolitiikkaa, Euroopan unionin roolia sekä pohjoisten alueiden erityiskysymyksiä kuten raja-alueiden resilienssiä ja Arktisen alueellista muotoutumista.