Artisti maksaa

Ideaalissa maailmassa julkisesti rahoitetun tutkimuksen tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimesti saatavilla. Julkaisemisen maailma nojaa kuitenkin edelleen vahvasti malliin, jossa lehtikustantajat pitävät kiinni omasta tilausmaksuihin perustuvasta

Ideaalissa maailmassa julkisesti rahoitetun tutkimuksen tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimesti saatavilla. Julkaisemisen maailma nojaa kuitenkin edelleen vahvasti malliin, jossa lehtikustantajat pitävät kiinni omasta tilausmaksuihin perustuvasta ansaintalogiikastaan. Malli on hiljalleen murenemassa, sillä jatkuvia hinnankorotuksia ei enää siedetä ja monissa maissa on irtauduttu suurten kustantajien e-lehtisopimuksista. Suomessa FinELib ei päässyt sopimukseen Taylor&Francis –kustantajan kanssa.

Suurin kirittäjä muutokselle on Plan S, joka edellyttää julkaisujen välitöntä avoimuutta 2021. Toimenpideohjelmassa annetaan kustantajille mahdollisuus transformatiivisiin sopimuksiin, joilla tilausmaksuista siirrytään julkaisemisen maksuihin.

Oulun yliopisto on mukana useissa FinELibin neuvottelemissa avoimen julkaisemisen elementtejä sisältävissä sopimuksissa. Sopimuksiin voi kuulua alennuksia APC-maksuista tai mahdollisuus julkaista avoimesti maksutta. Lisätietoa näistä löytyy kirjaston avoimen julkaisemisen oppaasta.

Avoin julkaiseminen ei ole ilmaista, eivätkä transformatiiviset sopimukset ole alentaneet yliopiston tietoaineistokustannuksia. Siksi onkin tärkeää seurata niin avoimen julkaisemisen kustannuksia, kuin muutenkin julkaisutoiminnan kustannuksia. Oulun yliopistossa aloitettiin APC-maksujen kirjaus omalle päätililleen kesällä 2018. Ensimmäisenä vuonna maksuja kirjattiin noin 110.000 euroa. Vuonna 2019 tammi-toukokuussa maksuja on kirjattu lähes 70.000 euroa. APC-maksujen tilille on kirjattu myös muita julkaisemisen maksuja, mm. kuvankäsittelyä ja lisäsivuja. Alkuvuonna niitä on kirjattu 14.000 euron edestä. Jatkossa yritämme seurata selkeämmin kaikkia julkaisemisesta maksettavia kuluja.

Kansallisella tasolla FinELib on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on luoda mahdollisimman helposti toteutettava malli maksutietojen keräämiseen standardoidusti ja systemaattisesti. Tulevaisuudessa maksutiedot voisivat olla osa OKM:n tiedonkeruuta.

Avoimen julkaisemisen kustannusten läpinäkyvyyttä kansainvälisesti ajaa INTACT-aloite (Transparent Infrastructure for Open Access Publication Fees) ja sen alla toimiva Open APC –hanke. Hanke kerää julkaisumaksudataa yhteistyökumppaneilta ja myös suomalaisia yliopistoja on jo mukana. Toivottavasti Oulussakin saamme kerättyä maksutiedot niin luotettavasti, että voimme liittyä osaksi kansainvälistä avoimuutta myös kustannusten suhteen.

Kirjoittaja:

Tiina Jounio

Palvelupäällikkö, julkaisu- ja tietoaineistopalvelut