Avoimet oppimateriaalit vaativat arvoisensa alustan

Oulun yliopiston Avoimen oppimisen linjaus on päivitetty. Uusina elementteinä otimme mukaan Avointen oppimateriaalien kirjaston sekä oppimateriaalien saavutettavuuden.

Keväällä julkistettu Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Avointen

Oulun yliopiston Avoimen oppimisen linjaus on päivitetty. Uusina elementteinä otimme mukaan Avointen oppimateriaalien kirjaston sekä oppimateriaalien saavutettavuuden.

Keväällä julkistettu Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) tarjoaa mahdollisuuden yhdistää oppimateriaalien avaamisen tarvittavan alustan, lisenssit ja kuvailutiedot. Palvelu sijaitsee Suomessa ja sen tuottajana toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Oulun yliopisto onkin päättänyt suositella palvelua linjaamalla:

Suosittelemme käyttämään kansallista Avointen oppimateriaalien kirjastoa oppimateriaalien avaamiseen.

Opettajille ja oppijoille Avointen oppimateriaalien kirjasto tarjoaa yhteisen, pysyvän ja näkyvän paikan erilaisille avoimille oppimateriaaleille. Kirjastoon voidaan viedä kaikki oppimateriaalit tiedostomuodosta riippumatta eli opettajan ei tarvitse vaihdella videopalvelun, slidepalvelun ja muiden palveluiden välillä jakaessaan materiaaleja. Kirjastosta materiaalit on myös helppo ottaa käyttöön.

Avointen oppimateriaalien kirjastoa kehitetään jatkuvasti ja palveluun onkin tulossa pian kaksi merkittävää uudistusta, jotka auttavat opettajaa meritoitumaan avoimella opetuksellaan.

Loppuvuodesta 2020 oppimateriaaleille tulee saataville kansalliskirjastojen hallinnoima pysyvä yksilöllinen tunniste (URN:NBN), joka toimii internetlinkkinä ja mahdollistaa viittaamisen avattuihin oppimateriaaleihin. Materiaalien löydettävyyttä ja viitattavuutta parantaa myös se, että vuoden 2021 alusta lähtien Avointen oppimateriaalien kirjastoon tallennetut metatiedot haravoidaan arkistojen, kirjastojen ja museoiden Finna.fi-palveluun. Sitä kautta materiaalit ovat jatkossa käytettävissä Oulun yliopiston kirjaston Finna-käyttöliittymässä. Oppimateriaalit saavat siten entistä enemmän näkyvyyttä ja ovat käytettävissä samasta paikasta muiden oppimateriaalien kanssa.

Avointen oppimateriaalien kirjastoa kehitetään edelleen

“Avointen oppimateriaalien kirjastoon tehdään tarvittaessa parannuksia ja meille onkin tärkeää, että palvelun käyttö on mahdollisimman luontevaa ja opettajien sekä oppijoiden tarpeeseen vastaavaa. Keräämme jatkuvasti palautetta ja käymme mieluusti vuoropuhelua aiheesta. Yhteyden kehitystiimiimme saa osoitteesta oppimateriaalivaranto@csc.fi”, kertoo hankkeen koordinaattori Anna Lindfors CSC:ltä.

Avointen oppimateriaalien kirjastossa kaikkiin oppimateriaaleihin tulee liittää kuvailu- eli metatiedot. “Kirjastoon on mahdollista tallentaa myös pelkät metatiedot sekä linkit alkuperäisiin materiaaleihin, eli voitte halutessanne hyödyntää jatkossakin yliopiston Vimeo-palvelua Avointen oppimateriaalien kirjaston kanssa. Kirjastoon voi tuoda myös itse videot ja muut oppimateriaalitiedostot, jolloin materiaaleja voi käyttää suoraan kirjastosta käsin ja helppokäyttöisesti myös erilaisissa kokoelmissa. Esimerkiksi Oulun yliopiston oppimateriaaleista voi myös koostaa kokoelma-näkymiä, jolloin saatte parhaita oppimateriaaleja nostettua paremmin esille”, jatkaa Anna Lindfors.

Kansallinen Avointen oppimateriaalien kirjasto on yliopiston kannalta merkittävä palvelu tarjotessaan oppimateriaaleille pysyvän tunnisteen ja yhden, yhteisen paikan materiaalien metatiedoille, jotka ovat edellytys opettajan avoimella opetuksella meritoitumiselle. Näiden palveluiden osalta yliopisto välttyy omien tietojärjestelmien kalliilta ja usein hitaalta kehittämistyöltä.

Saavutettavuus huomioitava oppimateriaaleja avattaessa

Verkkopalveluille vaatimuksia asettava saavutettavuusdirektiivi on toinen asia, jonka nostimme mukaan Avoimen oppimisen linjaukseen. Saavutettavuus on olennainen osa opetuksen digitalisointia ja jos sitä ei huomioida, eivät monet oppijat pysty hyödyntämään kaikkia opetusmateriaaleja. Päivitimme Oulun yliopiston linjausta lauseella:

Edellytämme oppimateriaalien ja erilaisten digitaalisten sisältöjen osalta saavutettavuuden vaatimusten noudattamista.

Avoin sekä saavutettava oppimateriaali parantaa oppijoiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, mutta mitä vaatimuksia saavutettavuus asettaa oppimateriaaleille? Ainakin sisällön on oltava kieleltään selkeää, ymmärrettävää ja helposti löydettävää. Teknisen toteutuksen tulee olla saavutettava ja materiaalien sujuvasti käytettävissä erilaisilla päätelaitteilla eli käyttöliittymältä vaaditaan selkeyttä sekä helppokäyttöisyyttä. Tarkempaa tietoa löytyy Digitaalisten oppimateriaalien saavutettavuuskriteeristöstä. Oulun yliopistossa ei olla jääty lepäämään laakereille, vaan saavutettavuuden toteutumista, ohjeita ja palveluita kehittämään on perustettu ohjausryhmä. Opettajat puolestaan voivat osallistua kansalliseen kehittämistyöhön Avoimen tieteen koordinaation Oppimateriaalien saavutettavuus -työryhmässä.