Oulun yliopisto avoimen julkaisemisen kärkisijoilla Suomessa

Oulun yliopisto on noussut hienosti Suomen kärkikastiin avointen julkaisujen osuudessa vuosina 2017 ja 2018 (Kuva 1). Jyväskylän yliopisto on edelleen ehdoton ykkönen, mutta suurista yliopistoista seuraavana tuleekin tällä hetkellä Oulun yliopisto.

Oulun yliopisto on noussut hienosti Suomen kärkikastiin avointen julkaisujen osuudessa vuosina 2017 ja 2018 (Kuva 1). Jyväskylän yliopisto on edelleen ehdoton ykkönen, mutta suurista yliopistoista seuraavana tuleekin tällä hetkellä Oulun yliopisto. Julkaisumäärät ja avoimuustiedot ovat yliopistojen julkaisutiedon keruu-aineistosta Juuli-portaalista 9.5.2019.

Avoimet julkaisut ovat joko julkaistu alun perin avoimena tai ne on avattu rinnakkaistallentamalla organisaation tai tieteenalan arkistoon artikkelista versio kustantajan edellyttämin ehdoin. Avattujen julkaisujen osuus nousee takautuvasti, sillä alun perin maksumuurin takana julkaistuja artikkeleita voidaan avata rinnakkaistallentamalla ne organisaation arkistoon. Vauhtia takautuvaan avaamiseen eli rinnakkaistallentamiseen on ainakin Oulun yliopistossa antanut Opetus- ja Kulttuuriministeriön uusi rahoitusmalli 2021 alkaen (Taulukko 1). Rahoitusmallissa tieteelliset vertaisarvioidut (A+C) julkaisut saavat lisäkertoimen 1,2. Se koskee vuoden 2017 ja sitä uudempia julkaisuja.

Kuva 1. Tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen (A+C) avoimuus Suomessa vuosina 2017-2018 (aineisto Juuli-portaalista 9.5.2019).

Taulukko 1. Julkaisujen avoimuus Opetus ja Kulttuuriministeriön uudessa rahoitusmallissa vuodesta 2021 alkaen.

OKM:n julkaisutyyppi Jufo Suljettu Avoin Erotus
A1-A4, C2 0 0,1 0,12 +80 €
1 1 1,2 +800 €
2 3 3,6 + 2 400 €
3 4 4,8 + 3 200 €
C1 0 0,4 0,48 + 320 €
1 4 4,8 + 3 200 €
2 12 14,4 + 9 600 €
3 16 19,2 + 12 800 €