CMVS opinnäytetyöaiheet

Tällä sivulla esitellään Konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskuksen (Center for Machine Vision and Signal Analysis) tarjoamia kandidaatintyön aiheita.

Tarjotut aiheet ja yhteyshenkilöt

Kandidaatintyö voidaan tehdä 1-4 opiskelijan ryhmissä ja kaikkien aiheiden laajuus sovitetaan opiskelijoiden taustan ja lukumäärän mukaan. Kandidaatintyön dokumentointikieli on pääsääntöisesti suomi.

Oma aihe

Mikäli sinulla on mielessä oma aihe kandidaatintyölle, voit ottaa suoraan yhteyttä henkilöön, jonka asiantuntemus sopii parhaiten aiheeseesi.