Dekaani ja johtoryhmä

Dekaanin tehtävänä on johtaa lääketieteellisen tiedekunnan strategista suunnittelua ja toimintaa sekä toimia välittäjänä yliopiston ylimmän johdon ja tiedekunnan välillä. Dekaani vastaa tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta rehtorille sekä hyväksyy tiedekunnan ja sen tutkimusyksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat. Dekaanin toimikauden pituus on neljä kalenterivuotta.

Tiedekunnan johtoryhmä

Tiedekunnan johtoryhmään kuuluvat

  • dekaani
  • koulutusdekaani
  • tutkimusrehtori
  • tutkimusyksikköjen johtajat
  • controller
  • henkilöstöpäällikkö
  • opiskelijajäsen

Dekaani nimeää johtoryhmän ja toimii sen puheenjohtajana.