Eurooppa-yliopisto UNIC

Tervetuloa mukaan Eurooppa-yliopisto UNICiin (The European University of Post-Industrial Cities)! Eurooppa-yliopistot ovat eri EU-maiden korkeakoulujen verkostoja, jotka toimivat yhdessä opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja ympäröivien yhteiskuntien hyväksi.
Image

Liikkuvuutta, moninaisuutta ja kaupunkikehitystä

UNICin tavoitteena on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja rakentaa eurooppalaista koulutusaluetta. UNIC aloitti toimintansa syksyllä 2020.

UNICin yliopistokaupunkeja yhdistävät samat yhteiskunnalliset haasteet niiden siirtyessä jälkiteolliseen, palvelupohjaiseen talouteen. Tutkimuksen ja opetuksen avulla yliopistot UNIC-verkostossa pyrkivät aktiivisesti tukemaan kaupunkien kehitystä. Yhteisenä tavoitteena on myös kaikkien ihmisryhmien aito osallistuminen tähän kehitykseen kaupunkien asukkaiden moninaisuutta ja moniarvoisuutta tukien ja hyödyntäen. 

Opiskelijoille Eurooppa-yliopistossa on tarjolla mahdollisuuksia liikkuvuuteen sekä kansainvälinen kurssitarjonta. Oululle ja yliopiston henkilökunnalle UNIC mahdollistaa osallistuvaa tutkimusyhteistyötä kaupunkien kehittämiseksi myös kansainvälisessä yhteistyössä. 

Yhteistyö UNIC-yliopistojen kesken on pitkäaikaista, ja ensimmäisten vuosien tavoitteena on toteuttaa:

 • UNIC-yliopistojen välinen yhteinen kampus luo mahdollisuuden opiskella esimerkiksi eri yliopistojen yhteistutkintoja, kouluttaa, tutkia, työskennellä tai jakaa palveluja kansainvälisesti, fyysisesti ja virtuaalisilla tavoilla.
 • CityLabs-tapahtumissa ratkotaan muuttuvien kaupunkien haasteita yhteiskehittämisen keinoilla.
 • Superdiversiteetti-akatemia luo malleja osallistavan koulutuksen järjestämiseen moninaiselle väestölle.
 • Lue lisää Eurooppa-yliopiston toiminta-ajatuksesta UNICin EU-verkkosivustolla suomeksi (klikkaa kielivalinta lipusta)

Tule mukaan kaupunkikehitykseen!

UNICissa mukana olevat yliopistot tekevät yhteistyötä kotikaupunkiensa kanssa. UNICin yhtenä tavoitteena on osallistuvalla sekä osallistavalla tutkimuksella vahvistaa kaupunkien yhteistyöverkostoja ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. UNICin jälkiteollisuus-teema sopii Oululle erinomaisesti, sillä kaupungissa on kokemusta siitä, kuinka teknologiateollisuuden aallonpohjasta luodaan uudenlaista kasvua. 

Oulun yliopisto kehittää yhdessä Bilbaon ja Liégen kanssa CityLabs-toimintamallia, joka tuo kaupunkien opiskelijoita, yrityksiä ja muita toimijoita yhteen organisaatiorajat ylittävissä tapahtumissa muun muassa työpajojen, ideakilpailujen ja yhteiskehittelyn merkeissä. Tarkoituksena on löytää kaupunkien jakamia keskeisiä haasteita ja kehittää niihin yhdessä ratkaisuja, joita esitellään CityLabs-festivaaleilla. Ouluun CityLabs-festivaali on suunnitteilla toukokuulle 2022, koko Eurooppa-yliopiston Ouluun tuovan konferenssin yhteyteen. 

Mukaan CityLabs-yhteistyöryhmään on tulossa edustajia Oulun kaupungista, Oulun kauppakamarista, Vuolle ry:stä ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta.

Ota yhteyttä Oulun UNIC-tiimiin

 • Operatiivinen johtaja Johanna Bluemink, johanna.bluemink[at]oulu.fi, puh. +358 50 3709505
 • Unic-projektipäällikkö Henna Määttä, henna.maatta[at]oulu.fi, puh. +358 50 4700859
 • CityLabs koordinaattori Mia Kemppaala, mia.kemppaala[at]oulu.fi, puh. +358503668303
 • Projektisuunnittelija Annina Vahera-Chibnik, annina.vahera-chibnik[at]oulu.fi, puh. +358 50 3244194

UNIC Eurooppa-yliopistossa ovat mukana

 • Bilbao, University of Deusto, Espanja

 • Bochum, Ruhr University Bochum, Saksa

 • Cork, University College Cork, Irlanti

 • Istanbul, Koç University, Turkki

 • Liège, University of Liège, Belgia

 • Zagreb, University of Zagreb, Kroatia

 • Rotterdam, Erasmus University Rotterdam, Alankomaat (koordinaattori)

 • Oulu, Oulun yliopisto, Suomi

Tavoitteena vahvistaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, houkuttelevuutta ja kilpailukykyä

EU-yhteistyön syventäminen tukee Oulun yliopiston tavoitteita vaikuttavan tieteen tekemisessä osana kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä laadukkaan koulutuksen edistämisessä. Eurooppa-yliopistot ovat EU:n laajuinen korkeakoulupolitiikan lippulaiva-aloite ja keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista. Eurooppa-yliopistojen verkostot koostuvat keskimäärin seitsemästä korkeakoulusta. EU-tukee Eurooppa-yliopistojen kestävää ja rakenteellista kehitystyötä yhteensä 287 miljoonalla eurolla. Lue lisää Euroopan komission sivuilta > 

”Eurooppa-yliopistossa mukana olo on laatuleima Oulun yliopistolle. Yhteistyön mukana pääsemme kehittämään eurooppalaisen ja oululaisen korkeakoulutuksen osallistavuutta, digitalisaatiota ja houkuttelevuutta, ja näköalapaikalle eurooppalaisten opetussuunnitelmien laatimiseen.”

Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu