Varhaiskasvatuksen opettaja, saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva koulutus

Varhaiskasvatuksen opettajan saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioivan koulutuksen jälkeen voit toimia varhaiskasvatuksen opettajana päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa saamelaisalueella.

Tutustu koulutukseen

Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi verkossa ja Inarissa

  • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
  • Saamen kielen ja kulttuurin huomioiva varhaiskasvatuksen opettajankoulutus järjestetään monimuotoisesti.
  • Lähiopetus painottuu Inariin.
  • Monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun osittain varhaiskasvatustyön ohessa.
  • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen opettaja, saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen kandidaatti

Tutkinnon laajuus

180 opintopistettä

Hakuaika

Syksyn yhteishaku 31.8.-14.9.2022

Opiskele verkossa ja lähiopetusjaksoilla

Keväällä 2023 alkavan saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioivan varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta saamelaisalueella saamen kieltä ja kulttuuria arvostaen sekä vastata alueen suureen opettajatarpeeseen varhaiskasvatuksen alalla.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä Inarissa ja Oulussa. Opiskelijat vastaavat itse matka- ja majoituskustannuksistaan. 

Tutkinnon sisällöt rakentuvat varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman sisältöjen mukaisesti. Opintojaksoilla huomioidaan saamen kielen ja kulttuurin erityispiirteitä.

Tutkintoon sisältyy kolme työssäoppimisjaksoa saamen kielen ja kulttuurin huomioivissa varhaiskasvatusyksiköissä.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Lisäksi kykenet analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Opiskelu vaatii sitoutumista

Saamen kielen ja kulttuurin huomioiva varhaiskasvatuksen opettajakoulutus järjestetään monimuotoisesti. Lähiopetus painottuu Inariin. Opiskelija sitoutuu osallistumaan yliopiston järjestämään lähiopetukseen Inarissa (ja Oulussa) keskimäärin kerran kuukaudessa.

Opetusta on päivä- ja ilta-aikoihin sekä viikonloppuisin.  Työssäoppimisjaksot vaativat omasta työstä irtautumista.

Tutustu varhaiskasvatuksen opettajan opintosisältöihin

Lisätietoa tutkinto-ohjelman sisällöstä ja rakenteesta saat Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Voit hakea myös jatkokoulutukseen

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakea maisteriohjelmiin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin.