Hallinto

Tiedekunnan hallintoa hoitavat yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntahallitus, dekaani, koulutusdekaani sekä tiedekunnan johtoryhmä. Tiedekunnan toiminnasta ja taloudesta vastaa dekaani ja koulutuksesta koulutusdekaani. Tiedekunnan johtoryhmä ohjaa strategisen toimenpideohjelman toteuttamista.
Tiedekunnan yksitoista tutkimusyksikköä toimivat omilla tutkimusalueillaan suoraan tiedekunnan alaisina. Jokaiselle tutkimusyksikölle on nimetty johtaja sekä varajohtaja.