Intohimona opetustyö ja koulutuksen kehittäminen

Nimi: Annariika Anundi 

Opinnot: 2. vuoden hoitotieteen maisteriopiskelija, suuntautumisalana terveystieteiden opettajan maisteriohjelma. Pakollisena sivuaineena kasvatustiede.

Koulutus: Toimintaterapeutti (AMK), 2014. Toimintaterapeutin tehtävät nuoriso- ja aikuispsykiatrialla erikois- ja perusterveydenhuollossa. Lisäksi pyörähdys yksityisellä sektorilla, jossa asiakaskunta oli vauvasta vaariin.  

Annariikan tarina

Jo toimintaterapeutiksi opiskellessani päätin jatkaa opintojani yliopistossa. Halusin kehittää omaa osaamistani ja ymmärrystäni terveyden eri ilmiöistä tutkimukseen perustuvan tiedon sekä opetuksen kautta. Pidän terveystieteitä monipuolisena ja monialaisena kokonaisuutena, joten koin opiskelun luontevaksi jatkumoksi omaan osaamisen kehittämiseen. Opetustyö ja koulutuksen kehittäminen ovat aina kiinnostanut minua, joten valitsin suuntautumisalaksi terveystieteiden opettajan koulutusohjelman.   

Parasta on ollut tutkimuksen ja työ yhdistäminen

Parasta opinnoissa on ollut tutkimuksen ja käytännön työn yhdistäminen sekä mahdollisuus oman osaamisen syventämiseen omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Tutkimustyön lähelle tuominen on madaltanut omaa kynnystä näytön etsimiselle, käyttöönotolle ja jopa tuottamiselle omien opintojen aikana.  

“Parasta opinnoissa on myös laadukas opetus, mukavat opettajat ja toisiaan kannustavat, eri taustoista tulevat opiskelijakollegat! “ 

Laadukasta tutkimusta sosiaali-, terveys- ja kuntoutualan kehittämiseksi 

Kuntoutuksen ja muun hoidon tarve tulee tulevaisuudessa lisääntymään muun muassa ihmisten ikääntyessä, mikä tuo painetta terveysalan koulutukseen ja tutkimukseen. Tärkeää on, että laadukkaaseen tutkimukseen panostettaisiin yhä enemmän. Digitaaliset taidot tulevat olemaan tulevaisuuden sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku)-henkilöstön osaamisen keskiössä, mutta tärkeää olisi myös muistaa, että työmme keskiössä on aina lopulta asiakas - oli sitten kyse tutkijasta tai käytännön soteku-alalla työskentelevästä ammattilaisesta.   

 

Haaveena opetustyön ja tutkimuksen tekemisen yhdistäminen

Työskentelen toimintaterapian lehtorina Oulun ammattikorkeakoululla. Olen nauttinut opetustyöstä, mutta haaveilen opettajan työn rinnalla tutkimus- ja kehittämistyöstä, erityisesti näyttöön perustuvan kuntoutuksen näkökulmasta.   

Unelmat kannustavat opiskelemaan

Omista unelmista kannattaa pitää kiinni ja tehdä töitä niiden saavuttamiseksi. Opiskelut kannattaa suunnitella oman elämäntilanteen mukaan ja tehokas ajanhallinta on olennaista. Koska opinnot imaisevat helposti mukaansa, kannattaa muistaa huolehtia omasta hyvinvoinnista raskaiden opiskelurupeamien keskellä. Omalla kohdallani perhe-elämä, harrastukset ja tietoiset rentoutumishetket ovat antaneet sopivaa vastapainoa opiskelulle.   

“Oulussa parasta on pyörätieverkosto ja meri. Oulu on tunnetusti vilkas opiskelukaupunki, joten tekemistä varmasti riittää kaikille omien mielenkiinnonkohteiden mukaan.”