Opiskelijapalaute avoimesta yliopistosta

Ovi yliopistoon on auki! Kurkistus Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin. Palaute on kerätty lukuvuonna 2020-2021 avoimessa yliopistossa opiskelleilta. Siihen vastasi yli 1000 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.
Ryhmä käyttää tietokoneita

Kasvua näkyvissä avoimessa yliopistossa

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijamäärät sekä suoritetut opintopisteet ovat olleet huimassa nousussa vuodesta 2019 lähtien ja vauhti näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Jopa 50% nousu niin opiskelija- kuin suoritettujen opintopisteiden määrässä näkyy myös avoimessa yliopistossa kerätyssä palautteessa. Lukuvuoden 2020-2021 aikana kerättyyn palautteeseen vastasi yli 1000 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa. 

Saatu palaute oli pääosin positiivista ja yli 90% vastanneista suosittelisikin opintoja ystävälleen! Palautteessa ilmenneet kehittämistarpeet on otettu huomioon ja pyrimme kehittämään toimintaa niiden perusteella entistä opiskelijalähtöisemmäksi. 

Opetus oli laadukasta ja monipuolista, kurssien tehtävät olivat mielenkiintoisia, sekä sopivan haastavia. 

Opiskelijapalautteen avaintekijät

 • Kärkisijaa annettujen palautteiden määrässä pitävät kasvatustieteellisten sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat.  

 • Avoimen yliopiston opintoja koskevaa tiedotusta sekä käytännönjärjestelyitä pidetään erinomaisina. Myös apu ongelmatilanteissa on ollut helposti saatavilla. 

 • Opetus asiantuntevaa ja laadukasta. 

 • Koronavuonna korostui opintojen itsenäinen suorittaminen. 

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa opiskelun tärkeimpiä motivaatiotekijöitä ovat oman osaamisen kehittäminen niin töitä, opiskeluita kuin vapaa-aikaakin varten sekä tavoite päästä tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Vastausten perusteella keskiverto opiskelija Oulun avoimessa yliopistossa onkin 20-50 -vuotias nainen, joka suorittaa opintojaan töiden ohella lisätäkseen osaamistaan tai täydennyskouluttautuakseen.  

Kurssien suorittamistavat olivat hyvin monipuolisia, etänä suoritettavilla kursseilla oli varmistettu oppiminen laajojen tehtävien avulla. Oppimisen kannalta erinomaisia tällaiset tehtävät, joihin sai itse hakea tietoa ja selvitellä asioita.

Merkittävästi opiskelijoiden opiskelumukavuutta lisäsi koronavuoden tullessaan tuoma verkko-opiskelu. Verkko-opiskelu mahdollistaa luentojen kuuntelemisen ja tehtävien tekemisen silloin, kun se itselle on mahdollista. Erityisesti avoimen yliopiston iso työssäkäyvien joukko hyötyi tästä ja se näkyi myös palautteessa: 

Kurssien suorittamisen joustavuus. Oli ihanaa, kun työssäkäyvänä ei joutunut sumplimaan omia työvuoroja opintojen ohella, vaan pystyi suorittamaan vähän kerrallaan vaikka aamulla ennen töitä tai illalla töiden jälkeen. 

Toisaalta taas verkko-opiskelu lisäsi joidenkin opiskelijoiden tuen tarvetta opintojen alussa. Erityisesti kaivattiin apua käytännön asioissa, kuten vaikkapa kirjautumisessa oppimisympäristöön. Myös oppimateriaalien saatavuuteen verkossa oltiin tyytyväisiä vaihtelevasti. Suurin osa kuitenkin koki verkko-opinnot positiivisena suuntana ja osa opinnoista jääkin pysyvästi verkossa suoritettaviksi. 

Näissä asioissa avoin yliopisto onnistui palautteen perusteella: 

 • Opintojen joustavat verkkototeutukset 

 • Hyvä opetus; mielenkiintoiset kurssit  

 • Nopeasti toimiva opintoneuvonta, myös kesällä. 

 • Tiedottaminen toimii 

Näiden asioiden kehittämiseen panostamme tulevaisuudessa: 

 • Haasteet kursseille ilmoittautumisessa 

 • Sanallinen arviointi opintojaksoilla 

 • Kurssimateriaalien saatavuus 

 • Liian monta digitaalista järjestelmää 

 • Yhteistyön lisääminen opiskelijoiden välillä 

Ovi yliopistoon on avoin!

Avoimen yliopiston verkkosivut ovat kokeneet merkittäviä muutoksia kevään 2021 aikana, kun kaikki Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen palvelut kerättiin yhteiseen Jatkuvan Oppimisen Yliopistoon eli JOY-palveluun. Tämä palaute on kerätty vuoden 2020-2021 aikana, mutta merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden tiedonsaantiin verkkosivu-uudistuksella ei näytä vielä tässä vaiheessa olleen. Palautteen mukaan edelleen suurin osa opiskelijoista hakee kiinnostavia opintoja avoimen yliopiston verkkosivuilta. 

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja, jotka vastaisivat opiskelijoiden tarpeisiin. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti opiskelijoilta saatu palaute, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyteen. 

Oulussa on ollut todella hyvä opetus ja avoimen puolen kansliasta on saanut avun kesälläkin todella nopeasti.

Järjestämme alkusyksystä opiskelijoillemme infotilaisuuksia, joissa kerromme yleisesti muun muassa avoimessa yliopistossa opiskelusta, mutta myös uuden opintotietojärjestelmän aiheuttamista muutoksista. Lue lisää ja ilmoittaudu infoihin täältä.  Myös etäohjaustunnit jatkuvat tulevana syksynä ja ensimmäinen mahdollisuus päästä keskustelemaan avoimen suunnittelijoiden kanssa on 22.9.  

Palautteeseen pääsee vastaamaan jokainen avoimen opintoja suorittanut syys- ja kevätlukukauden päätteeksi. Lomake lähetetään opiskelijoille sähköpostitse. Kiitämme saamastamme palautteesta ja toivomme myös tulevaisuudessa saavamme palautetta opiskelijoiltamme kehittyäksemme entistä paremmin opiskelijoita palvelevaksi.