Aine- ja energiataseet

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 477221A
Kurssilla käsitellään aine- ja energiataseiden merkitystä, laaditaan taseita erityyppisille systeemeille sekä käytetään laadittuja taseita prosessien toiminnan tarkastelussa. Pääpaino on teollisissa prosesseissa, erityisesti kemiantekniikan prosesseissa. Kurssin voi suorittaa verkko-opintoina joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssilla tutustutaan prosessin aine- ja energiatasemallien laadintaan sekä niiden hyödyntämiseen prosessin toiminnan kuvaamisessa. Pääpaino on teollisissa prosesseissa, erityisesti kemiantekniikan prosesseissa.

 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Luonnontieteet
Tekniikan alat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

90

Esitietovaatimukset

Lukion matematiikan, kemian ja fysiikan pääsisältö.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Marja Mikola, (marja.mikola@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 30.8.2022