Arabian kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay905060Y

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Kurssin perusrungon muodostavat arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeet, kieliopin perusrakenteet ja keskeinen perussanasto. Kurssi sisältää aakkosten opettelua, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoituksia, keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä jokapäiväisissä puhetilanteissa tarvittavia sanoja ja perusfraaseja.

Käsiteltäviä kielenkäyttötilanteita ovat esimerkiksi tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen sekä harrastuksista, säästä ja ruoasta keskusteleminen. Lisäksi kurssilla käännetään soveltuvia tekstejä suomesta arabiaan ja arabiasta suomeen sekä opiskellaan sanastoa liittyen mm. terveyteen, työelämään, perheeseen, ruokiin ja hyödyllisiin perusdialogeihin.

Kurssilla tutustutaan mm. arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin. Lisäksi aihepiireihin kuuluvat esimerkiksi arabialaisuus ja arabiliitto, arabikevät, panarabismi, naisten asema, turismi arabimaissa, arabimaailman koulutussysteemi, erilaiset tapa- ja heimokulttuurit, monoteistiset uskonnot historiallisesti ja maantieteellisesti sekä nykypäivän geopoliittiset tilanteet.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kieli- ja viestintäopinnot

Oppiaine

8013 Kieliopinnot, arabia

Opetuskieli

suomi
arabia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Viimeksi päivitetty: 10.11.2022