Biotuotetekniikan koulutuskokonaisuus

5-20 op, Lukuvuosi 2022-2023, -
Biotuotetekniikan koulutuskokonaisuudessa perehdytään niin perinteisiin kuin uusiin biotuotteisiin aina sellun valmistuksesta nanoselluloosan valmistukseen biokiertotalouden periaatteita unohtamatta. Koulutus järjestetään verkossa ja sen suorittaminen on osittain mahdollista joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Koulutus sopii kaikille erityisesti prosessitekniikan näkökulmasta biotuotetekniikasta kiinnostuneille. Koulutus soveltuu prosessointitekniikan täydennyskoulutuksena muun muassa sellu- ja paperiteollisuuden laitevalmistuksessa työskenteleville AMK- tai DI-insinööreille, joiden tausta on esimerkiksi konetekniikka tai automaatio, sekä alalla työskenteleville luonnontieteiden tutkinnon suorittaneille, kuten kemisteille. Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille ja yliopistokoulutusta harkitseville.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Lähiopinnot
Opintokokonaisuus
Itsenäinen opiskelu

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Koulutuksen tiedot

Biotuotetekniikan koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta, joista opiskelija voi suorittaa halutessaan 5-20 opintopisteen verran opintoja. Kurssit ovat hyväksyttävissä prosessitekniikan maisteritutkintoon. Koulutuksen päärahoittaja on Opetus - ja kulttuuriministeriö. Koulutukseen osallistuminen on opiskelijalle ilmaista.

Opintokokonaisuuden keskeinen sisältö

  • Biomassojen kemiallinen prosessointi, keskittyen erityisesti sulfaattikeittoon ja sellun valmistukseen
  • Biojalostamot
  • Biokiertotalous
  • Uudet biotuotteet, kuten nanoselluloosa ja sen sovellukset

Koulutuskokonaisuuden opintojaksot ja toteutusajat

Opintojaksot sisältävät luentoja, joihin on mahdollisuus osallistua etänä tai paikan päällä Oulun yliopistossa. 

1. Biomassojen kemiallinen prosessointi, 5 op

2. Biojalostamot, 5 op

3. Biokiertotalous,  5 op

4. Uudet sovellukset biotuoteteollisuudessa,  5 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi
englanti

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

60

Esitietovaatimukset

Lähtötietoina tarvitset lukion kemian perusteet.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Elisa Koivuranta (elisa.koivuranta@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 1.2.2023