none

Datapohjainen mallinnus (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 477509S
Kurssi antaa perusteet kaikkeen datapohjaiseen mallintamiseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0

Koulutuksen tiedot

Systemaattinen datan keräys, esikäsittely, muuttujien matemaattiset muunnokset ja datan validointi. Datapohjainen regressiomallinnus: muuttujien valinta, mallirakenteen valinta, mallin identifiointi ja mallin validointi. Mallin implementointi ja ylläpito. Dynaamiset datapohjaiset mallit. Esimerkkejä todellisista teollisuuden datapohjaisista mallinnustapauksista.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei kurssivaatimuksia. Esitiedot taselaskennasta, koesuunnitelmista, mallin identifioinnista ja prosessidynamiikasta edistävät oppimista. Opintojaksolla käytetään matematiikkaa, jonka esitietoina on hyvä olla vähintään lukion laajan matematiikan antamat tiedot tai vastaavat. Matematiikkaa ei kurssilla varsinaisesti opeteta, ja tarvittaessa opiskelija joutuu itsenäisesti hankkimaan tarvittavan matematiikan osaamisen.

Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssi on jatkoa opintojaksolle 477502A Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi. Kurssi antaa perustan opintojaksolle 477525S Älykkäät laskennalliset menetelmät automaatiossa.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022